Wordt vakmaatje van een docentvluchteling

Vakmaatjes

Vakmaatjes zijn wiskundedocenten die in gesprek willen gaan met een vluchteling die in het bezit is van een (buitenlandse) onderwijsbevoegdheid voor het vak wiskunde.
Het doel is dat de docentvluchteling zich kan oriënteren op het Nederlandse onderwijs. Door in gesprek te gaan met een ervaren docent en mogelijk ook de docent op school te bezoeken, hopen we dat zij een goed beeld krijgen en enthousiast worden voor het onderwijs in Nederland. Daarnaast is dit een goede mogelijkheid om de Nederlandse taal te verbeteren en vaktermen te leren.

Als de docentvluchteling enthousiast is naar aanleiding van deze oriëntatie, status heeft en over het juiste taalniveau Nederlands beschikt, kan deze zich aanmelden voor een van de bestaande leerwerktrajecten voor statushouders (bijvoorbeeld Statushouders voor de Klas) die verder voorbereiden op het onderwijs in Nederland.

De exacte inhoud van het ‘vakmaatje’ wordt door de koppels zelf ingevuld, op basis van wederzijdse mogelijkheden. Om toch wat richting te geven kun je denken aan de volgende opzet:

 • Een docentvluchteling wiskunde die nét of al iets langer in Nederland is (soms nog verblijvend in een AZC) wordt gekoppeld aan een wiskundedocent uit de buurt.
 • Er is regelmatig contact, bij voorkeur live.
 • In het begin zal de voertaal Engels zijn, met de hoop dat de conversatie op termijn in het Nederlands kan, vooral daar waar het gaat om de Nederlandse wiskundetaal.
 • De welkom-docent-app geeft de docentvluchteling informatie over onderwijs en eenvoudige taallesjes. Het is fijn dat het vakmaatje daarbij helpt.

Als vereniging willen we onze vakmaatjes – vanwege de bijzondere en voor sommigen wellicht wat onbekende situatie van docentvluchtelingen – graag ondersteuning bieden en worden daarbij geholpen door VluchtelingenWerk Nederland. We zijn van plan om in de toekomst bijeenkomsten (online) te organiseren om ervaring te delen en vakmaatjes van aanvullende informatie te voorzien. Voor vragen kun je altijd bij de Werkgroep Welkom terecht.

De Werkgroep Welkom voert voor het koppelen van een docentvluchteling aan een vakmaatje altijd een kort gesprek met de docentvluchteling. Hierin komen onder andere leservaring en taalniveau aan de orde. Als we vervolgens denken een koppeling te kunnen maken, wordt er altijd eerst gevraagd of het vakmaatje daar nog interesse in heeft.

Wil je vakmaatje worden? Meld je dan hieronder aan!  Wat is je geslacht?

  Wat is je mobiele nummer?

  Wat is je woonplaats?

  Naam en plaats van school

  Welke klassen en/of onderwijstype heb je ervaring mee

  In welk vak geef je les?