DVDK

Vanuit de werkgroep Welkom is de NVvW betrokken bij het project Docentvluchteling voor de Klas (DVDK).

DVDK wil docenten die gevlucht zijn naar Nederland zo goed mogelijk helpen om ook in Nederland weer op school te werken. Van onderwijspassie naar werk, ook in Nederland.
Daarvoor is nodig dat docentvluchtelingen zich vanaf hun komst in Nederland welkom weten en in contact komen met docenten, scholen en onderwijs. Een welkom-app en vakmaatjes gaan daarbij helpen. Als de status is verleend en de taal op B1-niveau (op weg naar B2), eindigt periode I en volgt een bijscholingsjaar (dat noemen we periode II). In periode III werkt de docentvluchteling op een school, heeft hij een coach en is hij op weg naar duurzaam en blijvend werk.


DVDK is een door vrijwilligers opgezet project in waarbij de NVvW samen werkt met VluchtelingenWerk Nederland en  support krijgt van het ministerie van OCW en van UAF.

Nieuws van DVDK

Website WELKOM-DOCENT is beschikbaar
Voor docentvluchtelingen die net in Nederland zijn, ontwikkelen we een website met taallessen en colleges wiskunde didactiek. De website is gemaakt met behulp van subsidie van Stichting Compositio Mathematica.
Om onze nieuwe collega’s een goede start in het Nederlandse onderwijs te geven, zijn we op zoek naar Vakmaatjes.
Meld je hier aan om vakmaatje te worden!

Nieuwsbrief
Lees hier de DVDK-nieuwsbrieven