Enquête NVvW en Euclides mei 2024

De NVvW organiseert allerlei activiteiten voor de leden, zoals de jaarlijkse studiedag, online meet-ups rond thema’s en we geven Euclides uit.Ook behartigt de NVvW de belangen van wiskundedocenten en komt de vereniging op voor goed wiskundeonderwijs.

We willen graag van je weten, wat je van de verschillende activiteiten van de vereniging vindt, zodat we nog beter kunnen inspelen op de behoeften van de leden. Ook zijn we benieuwd naar je mening over Euclides. Welke artikelen lees je graag? Over welke onderwerpen zou je meer artikelen willen?

Bedankt dus dat je deze enquête voor ons in wilt vullen.