Vmbo en onderbouw havo-vwo 2020

Conferentie vmbo en onderbouw havo-vwo 2020

Wiskundeonderwijs en ICT

Praktische tips worden afgewisseld met lessuggesties en voorbeelden van “good practices” maar ook discussie over de haalbaarheid en wenselijkheid van het digitaliseren van het wiskundeonderwijs. Kortom een middag waar je ideeën opdoet en energie van krijgt.

Conferentie vmbo en onderbouw havo-vwo 2020

Het thema van de conferentie is

Wiskundeonderwijs en ICT

Praktische tips worden afgewisseld met lessuggesties en voorbeelden van “good practices” maar ook discussie over de haalbaarheid en wenselijkheid van het digitaliseren van het wiskundeonderwijs. Kortom een middag waar je ideeën opdoet en energie van krijgt.

Plaats: Cursus en vergadercentrum Domstad in Utrecht.
Tijd: 14:30 – 19:00, inclusief buffet.
Kosten: €65,00 voor leden NVvW, €75,00 voor niet-leden en €37,50 voor studenten.
Programma: zie hieronder
Aanmelden: zie hieronder

Programma en aanmelden

Programma

Programma
14:30 – 15:00 inloop
15:00 – 15:05 opening
15:05 – 15:50 plenaire lezing
16:00 – 16:45 eerste werkgroepronde
17:00 – 17:45 tweede werkgroepronde
18:00 – 19:00 buffet

Centrale lezing
Data als smeerolie voor innovatie – Nanda Piersma (lector Urban Analytics HvA)

Wifi-tracking, cookies op de computer, camera’s: er wordt continu data verzameld. Nanda Piersma gebruikt dit soort data om met een wiskundige aanpak praktische problemen uit de stad te beantwoorden: waarom overstroomt die ene vuilcontainer steeds en hoe kunnen we afval van bedrijven efficiënt ophalen? Voor Nanda Piersma is het ontwerpen van een algoritme alleen niet voldoende: “Mensen moeten met een kunstmatig intelligent algoritme kunnen werken en het goed kunnen inzetten. Niet alleen wiskundeprofessoren; ook vuilnismannen die op een slimme manier hun afval gaan verzamelen.” In de centrale lezing vertelt Nanda Piersma hoe ze uit data van bedrijven en gemeentes praktische toepassingen tevoorschijn haalt.

Werkgroepen

1. Excel applicaties bij beroepsgerichte vakken – Melanie Steentjes
Rekenvaardigheden komen niet alleen bij wiskunde aan bod. Leerlingen komen deze vaardigheden ook tegen bij andere vakken en daar heb je als wiskundedocent niet altijd weet van. Bij de CSPE’s (Centraal Schriftelijke Praktijk Examens) van verschillende beroepsgerichte vakken wordt geregeld gebruik gemaakt van Excel applicaties. In zo’n applicatie kunnen bepaalde rekenvaardigheden getoetst worden of moeten leerlingen gebruik maken van functies binnen Excel. In deze workshop zullen we een aantal applicaties bekijken bij verschillende beroepsgerichte vakken en kijken in hoeverre deze aansluiten bij onze wiskundelessen of deze misschien zelfs overstijgen.

2. Kennisclips voor VMBO– Willem Jackson
Willem Jackson heeft voor zijn wiskundelessen aan VMBO-BB en BK kennisclips ontwikkeld.
Hij maakt daarbij gebruik van de zogenaamde vaardighedenkaarten die zijn ontwikkeld door de wiskundesectie van het Clusius College. Vaardighedenkaarten bevatten stappenplannen voor stukjes lesstof, die door de leerlingen in de les of bij het huiswerk gebruikt kunnen worden. Deze kaarten worden ook gebruikt bij natuurkunde en economie.
Op basis van de multimediaprincipes van Mayer (cognitieve multimedia theorie) zet Willem de vaardighedenkaarten om in kennisclips. Tijdens deze workshop zal Willem dit verder toelichten, zullen voorbeelden van kennisclips worden getoond en kunnen ideeën over en ervaringen met het inzetten van vaardighedenkaarten en kennisclips worden uitgewisseld.

3. SOM hacken – Maurice Norden
Een workshop logisch redeneren door een ervaringsdeskundige leerling. Hoe los je digitale problemen op wanneer je nieuwsgierig bent? Welke denkstappen gebruikt een 15 jarige om toegang te krijgen tot een beschermde digitale omgeving? Maurice neemt jou mee en daagt je uit op dezelfde wijze een probleem op te lossen. Don’t try this at home!

4. Digitaal wiskunde onderwijs: franje of noodzaak? – Jeen Lindeboom / Ruud Jongeling
De bestaande wiskunde methoden bieden steeds meer mogelijkheden voor een digitale aanpak. Toch blijkt dit in de praktijk nog niet zo eenvoudig te zijn. In deze werkgroep gaan we met elkaar in gesprek over wat wenselijk en haalbaar is. Je brengt je eigen ervaringen mee en leert van de ervaringen van anderen. Geen centrale presentatie maar een rondetafelgesprek over ervaringen met het digitaliseren van het wiskunde onderwijs.

5. Computational Thinking in de Beverwedstrijd – Victor Schmidt
Computational thinking gaat over het oplossen van problemen met behulp van een computer. Is dat ook iets voor het vmbo? In deze workshop kijken we naar een aantal voorbeelden uit de Beverwedstrijd. Dit is een wedstrijd met puzzeltjes en andere opdrachten die te maken hebben met computational thinking. Aan de hand van deze opdrachten onderzoeken we wat computational thinking is en of het vmbo daar wat mee kan.

6. Mindstorms – Jensley Fullink
Lego league is een programma dat jongeren uitdaagt om de maatschappelijke rol van wetenschap en techniek te onderzoeken. Het leerlingen team van het Dollard College uit Winschoten verzorgt een demonstratie onder begeleiding van docent Jensley Fullinck.

7. Hoe kijk je een vmbo-gl of -tl examen na – Ebrina Smallegange
Het correctievoorschrift bij examens voldoet bij het nakijken van het gemaakte werk in de meeste gevallen. Toch komt iedere docent bij het corrigeren wel antwoorden van leerlingen tegen waarin het correctievoorschrift niet voorziet. Wat is dan wijsheid, hoe handel je dan toch in de geest van het correctievoorschrift? Aan de hand van examenopgaven en bijbehorend leerlingenwerk, gaan we in op deze en andere vragen die opkomen bij het corrigeren van examenwerk.

Aanmelden

Hieronder kun je je inschrijven voor de conferentie. Na inschrijven ontvang je een factuur (dit kan een weekje duren).

Kijk bij het programma voor de werkgroepen en maak bij het aanmelden hieronder een keuze.

Formulier