Test formulier

Dit is een pagina

  1. Algemeen

  2. Ik heb de conferentie bijgewoond op:

  3. Wat hebben jullie op school met de poster gedaan? (meerdere antwoorden mogelijk)

  Ruimte voor toelichting op uw antwoord op vraag 4 (welke collega's; en als de poster in een klas of docentenkamer hangt -> welke dynamiek?; e.d.)

  4. Zijn jullie nog tevreden over je poster? (meerdere antwoorden mogelijk)

  Eventuele toelichting op je antwoord over de tevredenheid

  5. Hebben jullie op school nog iets anders gedaan naar aanleiding van de conferentie?

  6. Hebben jullie interesse in een vervolgbijeenkomst over dit thema?

  Ruimte voor toelichting op je antwoord over een vervolgbijeenkomst

  7. Is er een rekencoördinator bij jullie op school?

  Evt. toelichting op de vraag over een rekencoördinator
  (hoe lang al; samenwerking met wie; e.d.)

  8. Kunnen wij, als NVvW en/of het Expertisepunt rekenen-wiskunde, verder nog iets voor jullie doen?

  Ruimte voor toelichting op je antwoord op vraag 8.

  9. Mogen we telefonisch of per mail contact met je opnemen als we meer willen weten?

  Telefoonnummer

  10. Heb je zelf nog vragen of opmerkingen?