Rekenen-wiskunde aansluiting po naar vmbo

Rekenen-wiskunde aansluiting po naar vmbo

Op vrijdag 19 januari 2018 organiseerden de NVvW, de NVORWO en SLO voor de tweede keer de conferentie rekenen-wiskunde in de aansluiting van po naar vmbo. Deze keer in Rotterdam. De conferentie is bedoeld voor leerkrachten uit de bovenbouw van het po en wiskundedocenten uit de onderbouw van het vmbo.

De eerste plenaire lezing werd verzorgd door Kees Hoogland. Kees ging in op de rekeninhouden voor zwakkere rekenaars in het po en vmbo. Ook zij kunnen succes ervaren in hun reken-wiskundeonderwijs en gemotiveerd zijn! Kees vertelde hoe.
’s Middags ging Anneke Noteboom (SLO) in op de positieve effecten van formatief evalueren in het reken-wiskundeonderwijs. Ze bespreekt wat formatief evalueren inhoudt en hoe je het in je praktijk kunt inzetten.

Zowel ’s morgens als ’s middags was er een workshopronde. De volgende thema’s kwamen daarin aan de orde:

1. Een goede aansluiting po-vo in de praktijk, het kan!

In de regio Goeree Overflakkee is een aantal jaren geleden een samenwerkingsverband tussen de basisscholen in de regio en de Regionale Scholengemeenschap Goeree Overflakkee (RGO) gestart. Er zijn werkgroepen ingesteld voor Nederlands, Engels, wiskunde en informatica. Swier Garst (RGO), Jozien de Wit en Marlet Westdijk vertellen over wat zij gedaan hebben en de plannen die er nog op de plank liggen.

2. Een kijkje bij elkaar in de keuken

Ebrina Smallegange (docent vmbo) en Anneke Noteboom (SLO) geven de gelegenheid aan po-leraren en vmbo-docenten in elkaars methodeboeken te kijken en verschillen te bespreken. Centraal staat hierbij de leerlijn procenten.

3. Metriek stelsel

Monica Wijers en Vincent Jonker (Universiteit Utrecht) gaan in op de inhoud van en de mogelijke didactiek bij het metriekstelsel aan de hand van praktische en betekenisvolle voorbeelden.

4. Passende perspectieven Rekenen voor het po en het vmbo

Ria Brandt (CPS) gaat met de deelnemers in op de leerlijnen en doelenlijsten die voor rekenen ontwikkeld zijn voor po, s(b)o en praktijkonderwijs binnen het project passende perspectieven. Hoe kunnen de ontwikkelde materialen ;ingezet worden in het onderwijs?

5. Dat kan ik u op een briefje geven!

Cathe Notten bespreekt met de deelnemers het belang van een uitrekenblaadje ;waarop leerlingen hun tussenoplossingen kunnen noteren én wat leerlingen en leraren kunnen leren van de notaties. Centraal staat de leerlijn verhoudingen.

6. Het Rekenportfolio

Johan Henk van der Hoek en Anneke Meinsma-Mollema hebben in samenwerking met leerkrachten uit het po en vo een portfolio voor leerlingen ontwikkeld om de overgang van po naar vo te verbeteren. Ze bespreken de inhoud en inzet van dit portfolio.

Kortom: een dag om informatie te verzamelen, maar vooral ook om ervaringen en vragen uit te wisselen met collega’s uit het po en vmbo!

Programma

09:30 – 10:00 uur Inloop en koffie
10:00 – 10:15 uur Opening
10:15 – 11:00 uur Plenaire lezing 1: Kees Hoogland
11:00 – 11:15 uur Naar de zalen
11:15 – 12:45 uur Workshopronde 1
12:45 – 13:30 uur Lunch + uitwisselingsactiviteiten po/vmbo
13:30 – 14:15 uur Plenaire lezing 2: Anneke Noteboom (SLO)
14:15 – 14:30 uur Wisselen van zalen
14:30 – 16:00 uur Workshopronde 2
vanaf 16:00 uur Borrel

Datum: Vrijdag vrijdag 19 januari 2018
Plaats: Bilderberg Parkhotel Rotterdam
Kosten: € 75

Meer informatie over de lezingen en werkgroepen vind je hier.