Privacyverklaring

Privacyverklaring

Inleiding

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW). In artikel 2 en 3 van de statuten van de NVvW wordt het doel van de NVvW beschreven.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websites die door de NVvW worden gepubliceerd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De NVvW verwerkt persoonsgegevens van haar leden en bezoekers van activiteiten die door de NVvW worden georganiseerd.

We verwerken de volgende gegevens in onze ledenadministratie:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • IBAN
 • E-mailadres
 • School (naam, adres en BRIN-nummer)
 • Lesbevoegdheid
 • Lidmaatschap inclusief vakbond

Waarom we gegevens nodig hebben

De NVvW verwerkt de persoonsgegeven voor de volgende doelen:

 • Facturatie van de contributie
 • Facturatie van deelname aan evenementen
 • Verzending van het vakblad Euclides
 • Verzending van de nieuwsbrief
 • Uitnodiging voor de jaarvergadering en andere bijeenkomsten
 • Uitvoeren van vakbondstaken
 • Toegang tot delen van de website die alleen voor leden beschikbaar zijn

Hoe lang we gegevens bewaren

De NVvW bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om bovenstaande doelen te realiseren. De NVvW voldoet aan de wettelijke bewaartermijn(en).

Delen met anderen

De NVvW zal persoonsgegevens niet aan derden verkopen. De NVvW verstrekt persoonsgegevens uitsluitend als dit nodig is om activiteiten gerelateerd aan het lidmaatschap of bezoek aan een door de NVvW georganiseerde activiteit noodzakelijk is  of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Sommige taken voeren we niet zelf uit, maar worden door partners uitgevoerd. Het betreft de volgende activiteiten en partners:

 • Verzending van de digitale nieuwsbrief gebeurt middels het pakket Inboxify;
 • Verzending van de papieren Euclides gebeurt door De Kleuver bedrijfscommunicatie b.v.;
 • De digitale Euclides wordt verzorgd door Magloft Pte Ltd;
 • Vakbondscommunicatie wordt verzorgd door de Federatie van Onderwijsvakorganisaties;
 • De boekhouding voert de NVvW in het pakket e-boekhouden.nl;
 • Onze websites wordt gehost bij TransIP en Antagonist, Mailjet verstuurd mails die door onze website worden verzonden;
 • Onze e-mail wordt verzorgd door Google for Non-profitorganisaties.

In kaart brengen websitebezoek

De NVvW gebruikt op haar websites alleen technische en functionele cookies. Analytische cookies die ingezet worden verzamelen geen privacygevoelige informatie (Google Analytics, ReCaptcha).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedereen heeft het recht om de geregistreerde persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen met de ledenadministratie.

Beveiliging

De NVvW neemt de bescherming van de persoonsgegevens serieus en we nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de ledenadministratie.

De NVvW heeft de volgende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen:

 • Computers worden middels beveiligingsupdates, wachtwoorden en versleuteling van de harde schijf beveiligd.
 • Alle websites van de NVvW maken gebruik van het https-protocol. Dit is zichtbaar aan het hangslot in de adresbalk van de browser.
 • DKIM en SPF zijn internetstandaarden die we gebruiken om te voorkomen dat uit onze naam e-mail wordt verstuurd die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.