Adviestabel opsturen examenwerk

Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is. Net als voorgaande jaren is er ook dit jaar een adviestabel voor het opsturen van leerlingen werk. Omdat er dit jaar een extra tijdvak is ingepland is er ook een adviestabel voor beide tijdvakken.

In de onderstaande tabel staat per vak en examen aangegeven op welke dag de examens binnen zouden moeten zijn bij de tweede corrector en weer terug bij de eerste corrector, om te bereiken dat beiden voldoende nakijktijd hebben. Omdat uit enquêtes onder correctoren is gebleken dat de eerste correctie gemiddeld meer tijd kost, is voor de eerste correctie meer tijd gepland. Voor het tweede tijdvak is de nakijktijd erg kort, ons advies is om hierover met de school in gesprek te gaan om te kijken hoe de correctie ondanks de korte tijd goed en zorgvuldig kan gebeuren.

De datum “weer terug bij de eerste corrector”, is de uiterste datum. Indien mogelijk kan dat natuurlijk eerder. Het ontlast het examensecretariaat.

Scholen wordt dringend geadviseerd deze tabel te gebruiken bij de eigen planning. Met het hanteren van deze data wordt de tijd die er binnen de examenperiode is voor correctie, zo optimaal mogelijk benut.

De hele tabel voor alle vakken is te vinden op de FvOV-website.