Werken aan basisvaardigheden rekenen-wiskunde in alle vakken

Conferentie: Werken aan basisvaardigheden rekenen-wiskunde in alle vakken

           

Wiskunde is geen op zichzelf staand vak: de dingen die leerlingen bij wiskunde leren worden toegepast in heel veel andere vakken.

NVvW en Platform Rekenbewust vakonderwijs organiseren op 23 januari en 27 maart, samen met KNAG, Vecon en NVON, wederom de conferentie voor docenten van onderbouw vmbo en havo/vwo over de basisvaardigheden rekenen-wiskunde in alle vakken.
Een van de moeilijkste dingen voor leerlingen is om te herkennen wat ze bij het ene vak leren eigenlijk hetzelfde is als ze bij een ander vak leren. We krijgen dan ook vaak van docenten de vraag: hoe gaan andere scholen hiermee om? Hoe krijgen we de leerlingen zo ver om bij economie of natuurkunde toe te passen wat ze bij wiskunde geleerd hebben?

Tijdens deze conferentie bieden we je handvatten om hiermee op een manier die bij jou en je collega’s past om te gaan. Voor deze conferentie is het noodzakelijk dat je met minimaal 2 docenten van je school komt. Een wiskundedocent en een docent van een ander vak, zoals bv economie, natuurkunde, scheikunde, biologie of aardrijkskunde. Samen gaan jullie, onder begeleiding, aan de slag met het leren van elkaars aanpak, je gaat kijken of je tot een gezamenlijke aanpak kunt komen die bij jouw school en collega’s past.

Het is een praktische conferentie, waar je zelf aan de slag gaat om het onderwijs in jouw school voor alle leerlingen herkenbaarder te maken. Het resultaat van deze middag zal een poster zijn, die je in jouw school, in jouw klassen kunt ophangen. Een poster, speciaal voor jouw school.

De conferentie zal wegens succes van de eerste editie in juni 2023 opnieuw gehouden worden in januari en maart 2024. Dus alle kans voor jou en je collega’s om deel te nemen. 

Programma
15.00 – 15.10 uur Opening
15.10 – 15.40 uur Basisvaardigheden, wat zijn het eigenlijk?
15.50 – 16.45 uur Onderwijscafé om van elkaar te leren
16.45 – 18.00 uur Werken aan de posters
18.00 – 18.30 uur Diner
18.30 – 19.30 uur Afwerking en conclusies

Data: Dinsdag 23 januari en woensdag 27 maart 2024
Tijd: 15.00 – 19.30 uur (inclusief een maaltijd)
Locatie:
23 januari: Cursus en vergadercentrum Domstad, Utrecht
27 maart:  ’t Veerhuis, Nieuwegein
Kosten:
Leden van de NVvW, VECON, KNAG 
en NVON betalen € 70,-
Niet-leden betalen € 130,-
De vierde collega van dezelfde school komt gratis. 

Meld je hieronder aan voor een van de twee data, met ten minste 1 college van een ander vak dan wiskunde.

    Wij komen naar de bijeenkomst op

    Collega 1

    Collega 2

    Collega 3

    Collega 4