5 juni 2024
-

Subsidieregeling Statushouders en de stap naar de klas

De subsidieregeling Statushouders en de stap naar de klas wordt opnieuw opengesteld in 2024. Dit betekent dat scholen in het voortgezet onderwijs tussen 3 juni 2024 en 27 september 2024 een tegemoetkoming van €10.000 euro aan kunnen vragen in de opleidings- en begeleidingskosten van een statushouder met potentie om voor de klas te staan.

De subsidieregeling heeft als doel om de stap naar het onderwijs kleiner te maken voor statushouders met een erkende lesbevoegdheid in eigen land of een buitenlands getuigschrift in één van de tekortvakken. U kunt de subsidie aanvragen via de website van DUS-I middels het online aanvraagformulier. Bij uw aanvraag stuurt u een ondertekende verklaringsovereenkomst mee waarin u verklaart dat er afspraken zijn gemaakt met de statushouder over de opleiding, de begeleiding en het doel van het ondersteuningsprogramma. Hier onder vindt u de belangrijkste punten:

  • U mag per statushouder een aanvraag indienen. In totaal mag een bevoegd gezag tien aanvragen indienen. De eerste vijf aanvragen worden toegekend mits er budget beschikbaar is. Vanaf aanvraag 6 komt uw aanvraag op de reservelijst, deze worden toegekend indien er nog geld overblijft na de aanvraagronde.
  • Het opleidingsprogramma van de opleidingsaanbieder moet minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar duren. Het programma omvat in elk geval een module Nederlands als tweede taal van minimaal 120 uur, vaktaal, pedagogiek, vakdidactiek en de aspecten van de Nederlandse onderwijscultuur.
  • De statushouder is 18 jaar of ouder en beheerst de taal op minimaal taalniveau B1.
  • Het bevoegd gezag en de statushouder hebben een arbeidsovereenkomst van minimaal 0,2 fte of een stageovereenkomst van minimaal 6 maanden afgesloten.
  • Het opleidingsprogramma moet in 2024 gaan starten of gestart zijn. Dit betekent dat u ook subsidie aan kunt vragen als een statushouder in het jaar 2024 voor 3 juni of na 27 september het ondersteuningsprogramma is gestart/start.

Voor meer informatie over de subsidieregeling, de voorwaarden of de procedure rondom de aanvraag kunt u terecht op de website van DUS-I.

Voor andere vragen omtrent docentvluchtelingen kunt u contact opnemen met de werkgroep Welkom.