30 april 2024
- Bestuur

Probleemgestuurde aanpak in het wiskundeonderwijs

Dat probleemoplossen bij  wiskunde hoort, dat weten we en dat is ook niet nieuw. Toch heeft probleemoplossen de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen, door o.a. Peter Liljedahl en zijn boek Building Thinking Classrooms. Maar ook Teaching Through Problem Solving is een term die je steeds meer hoort.

De NVvW heeft voor de komende twee schooljaren subsidie gekregen om lesmateriaal te maken in het kader van probleemgestuurde aanpak in wiskundelessen. Dit betekent dat we vanaf komend schooljaar een project gaan starten voor het ontwikkelen van materiaal voor de wiskundeles. Dit gaat onder begeleiding van lerarenopleiders.

Een probleemgestuurde aanpak is meer dan vaardighedenonderwijs en er is ook een verschil tussen curriculaire opgaven en niet-curriculaire opgaven. Het project begint met een startdag om een gezamenlijke visie op probleemgestuurde aanpak te waarborgen en de kwaliteitseisen die aan het ontwikkelde materiaal gesteld worden te ontwikkelen. Daarna zijn er komend schooljaar 7 (avond-) bijeenkomsten in het midden van het land waar leraren gezamenlijk werken aan het maken en verbeteren van lesmateriaal. Het lesmateriaal zal door de betrokken leraren uitgeprobeerd worden in de klas en daarna geëvalueerd. Het beoogde lesmateriaal zal naast iedere lesmethode bruikbaar zijn en zal delen van de lesmethoden kunnen vervangen.

Omdat er subsidie is voor dit project, kunnen we de leraren die hierin meewerken een vergoeding geven voor hun bijdrage.
Lijkt het je leuk om hier komend schooljaar in mee te draaien, geef je dan op via het formulier hieronder.

    Waar geef je waarschijnlijk volgend jaar les?
    (meerdere antwoorden mogelijk)

    Ben je lid van de NVvW?