30 april 2024
- Redactie Euclides

Inhoud Euclides 99-6

In dit nummer: Examens in twee delen, Hoe bereid je leerlingen voor op de onderzoeksvraag in het examen havo wiskunde A?, Wiskunde voor dichters, denkers en doeners, Wiskundige formules in natuurwetenschappen en wiskunde

Examens in twee delen: met en zonder hulpmiddelen

Het gebruik van de grafische rekenmachine bij het examen staat al jaren onder druk. Een mogelijk alternatief is een examen in twee delen: een deel met en een deel zonder hulpmiddelen. Cito ontwikkelde twee prototypen van examens in twee delen, voor havo en vwo wiskunde B. Welke kansen en belemmeringen deden zich voor tijdens de constructie van de examens?

Hoe bereid je leerlingen voor op de onderzoeksvraag in het examen havo wiskunde A?

Sinds 2015 is de onderzoeksvraag een vast onderdeel van het eindexamen wiskunde A. Na tegenvallende resultaten bij dit onderdeel van het examen in haar klas besloot Susan Hollander hier praktijkonderzoek naar te doen. Dat leverde in-zichten op hoe je je leerlingen voorbereid op de onderzoeksvraag.

Wiskunde voor dichters, denkers en doeners

Op het snijvlak tussen wiskunde en kunst worden vaak meetkundige patronen gezien: islamitische vlakvullingen, fractalen, onmogelijke figuren. Kortom: vooral raakvlakken met de beeldende kunst. Maar op het snijvlak tref je ook poëzie en muziek aan, zoals Michiel Doorman laat zien.

Wiskundige formules in natuurwetenschappen en wiskunde

Wiskunde wordt de als taal van de natuurwetenschappen genoemd. Maar de afstemming tussen de schoolvakken wiskunde, biologie, natuurkunde en scheikunde is niet bevredigend. Dit betreft onder andere het rekenen en de omgang met formules. In dit artikel focussen we op de omgang met formules in de exacte vakken.

In dit nummer

Examens in twee delen: een verkenning || Irene van Stiphout, Sjaak Kamerling
Witje: ducci-rijtjes
Hoe bereid je leerlingen havo wiskunde a voor op de onderzoeksvraag in het eindexamen? || Susan Hollander
Wiskunde en poëzie || Michiel Doorman
Wiskundige formules in natuurwetenschappen en wiskunde || Peter Kop, Harrie Eijkelhof
Literatuur voor verdere verdieping
Kwadraatsom \(\times\) kwadraatsom = kwadraatsom? || Martin Kindt
Uit de praktijk. Wat is dat, een standaardafwijking? || Thijs Hamstra
Uitdagende problemen. Fouten maken en het Malfatti-probleem || Jacques Jansen
Uitwerking vraagstuk
Wis en waarachtig
Pracht en kracht van wiskunde. Deel 2: Het hyperbolische vlak en hyperbolische meetkunde || Paul Igodt
Een bol in gelijke stukken verdelen. Het nut van derdemachtsvergelijkingen || Jens de Groot
Worteltrekken || Sjef van Dongen
Bewijzen
Roest rust (niet). Een observatie die maar door het hoofd bleef cirkelen || Ab van der Roest
Puzzel || Lieke de Rooij, Wobien Doyer
Servicepagina