Meet-up vakvernieuwing havo/vwo

Op 8 december presenteerde de vakvernieuwingscommissie wiskunde bovenbouw havo-vwo een volgend tussenproduct aan de advieskring. In dat product is een verdere invulling van de nieuwe wiskundevakken gegeven, vergezeld van gerichte vragen om feedback.
De NVvW maakt deel uit van die advieskring en haalt graag de mening bij de achterban op.

Daarvoor zijn twee online meet-ups gepland, woensdag 13 december en dinsdag 9 januari, beide van 19.30 uur tot (uiterlijk) 21.30 uur. De NVvW gebruikt de opbrengsten van die meet-ups, bij het schrijven van een advies door de advieskring.
Heb je belangstelling en praat je graag mee, meld je dan hieronder aan.
Je krijgt voor de meet-up inzage in de stukken. Na dit tussenproduct volgt er in dit tweede en laatste ontwikkeljaar nog slechts één ronde.

    Ben je lid van de NVvW?

    Ik wil me aanmelden voor de volgende bijeenkomst over de nieuwe examenprogramma's.