30 januari 2024
- Redactie Euclides

Inhoud Euclides 99-4

In dit nummer: Wiskunde begrijpen met Teaching Through Problemsolving, Helpt het geven van een context bij het rekenen met breuken? In Memoriam Joop van Dormolen, Building Thinking Classrooms en Wat gaat ChatGPT aan het wiskundeonderwijs veranderen?.

Wiskunde begrijpen met Teaching Through Problemsolving

Akihiko Takahashi is expert op het gebied van TTP (Teaching Through Problemsolving) en Lesson Study, waar hij de-molessen over verzorgt. Gerrit Roorda, Sibren Stienstra en Paul Durenkamp woonden drie opeenvolgende lessen bij en delen hun ervaringen en reflecties.

Helpt het geven van een context bij het rekenen met breuken?

Rekenen met breuken, met of zonder context. Terry Mostert en Marian Hickendorff onderzochten het effect van het gebruik van contexten in zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

In Memoriam Joop van Dormolen

Een eerbetoon aan een van de belangrijkste wiskundedidactici uit Nederland.

Building Thinking Classrooms

In Building Thinking Classrooms beschrijft Peter Liljedahl welke strategieën een docent in zijn les moet inzetten om leerlingen maximaal in de denkstand te zetten en ze weg te voeren van het imiteren van voorbeelden zonder echt denk-werk. Maarten Müller bespreekt hoe hij zijn klaslokaal heeft veranderd in een ‘thinking classroom’.

Wat gaat ChatGPT aan het wiskundeonderwijs veranderen?

Gaat ChatGPT binnenkort ook al het wiskunde huiswerk van de leerlingen maken? Jacques Jansen is daar niet zo bang voor. Hij laat zien dat het nog niet allemaal even goed zit met de wiskundige vaardigheden van ChatGPT. Dan maar liever het échte handwerk.

In dit nummer

Kort vooraf || Tom Goris
   Top 2000 alle noteringen 1999-2023 (Excel)
Wiskunde begrijpen met teaching through problemsolving || Gerrit Roorda, Sibren Stienstra, Paul Durenkamp
Pizza of geen pizza? Helpt het geven van een context bij het rekenen met breuken? || Terry Mostert, Marian Hickendorff
In memoriam Joop van Dormolen. Erelid van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren || Bert Zwaneveld
Joop van Dormolen mijn inspirator || Anne van Streun
Tangent en subtangent || Martin Kindt
Wat bedoelen ze toch met… misconcepties (2) || Jeanine Daems, Theo van den Bogaart
Building thinking classrooms || Maarten Müller
Uitdagende problemen. Wat gaat ChatGPT aan het wiskundeonderwijs veranderen? || Jacques Jansen
Wis en waarachtig
Als er één a over de dam is… || Benne de Weger
  Vervolg – lineaire afbeelding
Roest rust (niet). Plaatsnamen || Ab van der Roest
Puzzel || Lieke de Rooij en Wobien Doyer
Servicepagina