10 december 2023
- Rob van Oord

Wiskunde bij de les – 20 – Rol de dobbelsteen

Het is leuk om je leerlingen in groepjes te laten werken om te kijken of ze het geleerde begrijpen. Met een serie van zes kleine vragen kun je het spannender maken door per groepje een circuitje te laten afwerken. De uitkomst van een dobbelsteen bepaalt dan in welke volgorde het groepje de vragen beantwoordt. Ik noem dit spel: Rol de dobbelsteen

Doel van het spel

Op een speelse wijze toetsen of ze de geleerde stof begrijpen. Nodig per groepje:

  • een opgavenblad met 6 vragen
  • een antwoordenblad
  • een loopblad
  • een pion (bijv. een gum)
  • een dobbelsteen

Lesvoorbereiding

De docent bedenkt de vragen en de antwoorden en kent de score per vraag toe. De scores kunnen verschillen, al naar gelang de moeilijkheidsgraad van de vraag. De docent kan er voor kiezen de (maximaal) te behalen  scores per vraag van te voren al te noemen. De docent maakt een antwoordenblad en kan het spannend houden door de scores pas te geven als het spel is afgelopen.

Voorbereiding van het spel

De docent verdeelt de klas in groepjes van drie, maximaal twee groepjes van twee en zet ze bij tafeltjes in een groepsopstelling. Op het antwoordenblad worden de namen van de groepsleden ingevuld. Eventueel als de docent dat wil wordt aan elk groepje ook een groepsnummer toegekend. Het loopblad wordt klaargelegd met de pion op vak S. De taken voor de eerste opgave worden verdeeld. Bij groepjes van twee vervult leerling met rol 1 ook rol 3. Leerlingen zorgen zelf voor kladpapier, pen, rekenmachine, naar gelang de docent dat wil.

Verloop van het spel

De pion wordt op de startplek (S) van het loopblad gezet. Er wordt gedobbeld en de pion wordt met de wijzers van de klok mee zoveel verder gezet als er gegooid is. Bij volgende keren dobbelen worden de S en de nummers van de vragen die al beantwoord zijn overgeslagen. Na zes keer dobbelen zijn op deze manier alle vragen aan bod geweest. Het antwoordenblad wordt ingeleverd en docent vult de scores per vraag in en berekent de totaalscores. Uiteraard is er een passende beloning voor het winnende groepje.

Rolverdeling

Bij elke vraag heeft elke leerling uit het groepje een verschillende rol.

  • De roller: Deze leerling gooit de dobbelsteen en verzet de pion, zoals hierboven beschreven is.
  • De oplosser: Deze leerling berekent (als eerste) het antwoord op de vraag. Hij vertelt hardop hoe hij te werk gaat, zodat de andere groepsleden het kunnen volgen.
  • De controleur: Deze leerling controleert het antwoord. Als het groepje het eens is over het juiste antwoord dan vult de roller het gevonden antwoord in op het antwoordblad.

Het is wenselijk dat de rollen tijdens het spel herverdeeld worden, bijv. rouleren bij elke vraag, of na elke 2 vragen.

Reactie

Ik ben benieuwd naar je ervaringen met dit spel in de klas . Wil je een set voorbeeldopgaven? Mail me gerust. Ik heb een voorbeeld voor klas 1 t/m klas 5. Heb je soortgelijke voorbeelden of actiefoto’s en wil je die met ons delen? Stuur dan een mail met foto’s naar mij robvanoord@tiscali.nl

Rob van Oord
Volgende blog: Wiskunde bij de les – 21 – Kerstster
Vorige blog: Wiskunde bij de les – 19 – 5 december nadert snel
Index: Wiskunde bij de les – Index