12 december 2023
- Redactie Euclides

Inhoud Euclides 99-3

In dit nummer: Geactualiseerde kerndoelen rekenen en wiskunde, Alternatief correctievoorschrift examen vwo B, Wiskunde binnen NLT en Interview met wiskundedocent uit Iran.

Geactualiseerde kerndoelen rekenen en wiskunde

De kerndoelen voor het reken- en wiskundeonderwijs worden door de SLO geactualiseerd. Wat is het doel van de actualisatie en wat gaat er veranderen?

Alternatief correctievoorschrift examen vwo B

Een correctievoorschrift (cv) van een examen natuurkunde ziet er heel anders uit dan dat van wiskunde. In het kader van meer afstemming tussen exacte vakken hebben de toetsdeskundigen wiskunde van Cito daarom gekeken of de aanpak van natuurkunde geschikt zou kunnen zijn voor wiskunde.

Wiskunde binnen NLT

Holografie wordt gebruikt om waardepapieren te beveiligen, en je kunt er mooie plaatjes mee maken. Er zit veel goniometrie in holografie. De NLT-module over holografie is daarom de moeite waard om nader te bekijken.

Interview met wiskundedocent uit Iran

De Perzisch/Iraanse wiskundige traditie is meer dan duizend jaar oud, en nog steeds springlevend. Nieuwkomer in Nederland Mahboubeh Ghasemzadeh studeerde wiskunde aan de prestigieuze universiteit van Shiraz, en doceerde aan middelbare scholen en universiteiten in Iran. Zij geeft sinds dit jaar les op het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum.

In dit nummer

Terug naar de kern van ons vak || Bea Ros
Alternatief correctievoorschrift vwo wiskunde B || Irene van Stiphout en Ruud Stolwijk
Wiskunde binnen NLT: holografie || Mart Mojet
Een gelijkwaardige uitdrukking volgens Aron || Wilma Broere
De parabool op school (2) || Martin Kindt
Formatief handelen in de wiskundeles. Deel 5: formatief toetsen bij probleemoplossend vermogen ||
Maarten Müller
De zes delen van de serie Formatief Handelen
Wiskundeonderwijs vanuit Iraans perspectief. Interview met Mahboubeh Ghasemzadeh || Constantijn Tilanus
Wis en Waarachtig
Spelen met oneindigheid || Hans Zantema
Van Hiele: niveaus van wiskundig denken || Bert Zwaneveld en Dirk De Bock
Roest rust (niet). Knooppunten of… || Ab van der Roest
Functievoorschrift bij kromme door gegeven punten || Gerard Koolstra
Verenigingsnieuws. Notulen NVvW jaarvergadering 2022
Puzzel || Lieke de Rooij en Wobien Doyer
Servicepagina