11 oktober 2023
- Bestuur

Pre+ correctie vmbo kb digitaal

Beste wiskunde docent vmbo kb,

Wil je meewerken aan het centraal examen 2024? Dat kan!

Het bestuur van de NVvW zoekt 12 bevoegde en enthousiaste docenten/leden voor de pre+-correctie wiskunde vmbo kb op zaterdag 11 november 2023.
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) werft ook 12 docenten. Gezamenlijk zullen deze 24 docenten vooraf examenmateriaal screenen van de digitale centrale examens wiskunde vmbo kb 2024.

Via deze pre+-correctie verzamelt het CvTE nog voor de definitieve afnames van maandag 1 april t/m vrijdag 5 juli 2024 informatie die kan bijdragen aan de optimalisatie van de centrale examens wiskunde vmbo KB.

Wat ga je doen?
Je maakt onder strikte geheimhouding een gedeelte van de digitale centrale examens wiskunde vmbo kb 2024 en beoordeelt de concept-correctievoorschriften. Samen met je collega’s doe je voorstellen voor een eventuele aanpassing van de concept-correctievoorschriften.

De plus in pre+-correctie duidt erop dat het in uitzonderlijke gevallen ook mogelijk is aanpassingsvoorstellen voor een opgave te doen. Dat kan echter alleen als er sprake is van een storende fout, waardoor leerlingen de opgave niet op de bedoelde wijze kunnen maken.

De pre+-correctie wiskunde vmbo kb staat gepland voor:

Datum: Zaterdag 11 november 2023
Locatie: Cito, Arnhem
Tijd: 10.00 – 16.00 uur

Je ontvangt van het CvTE een dag- en reiskostenvergoeding; de dagvergoeding bedraagt € 363,54 bruto.

De pre+-correctie valt onder de verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en Examens. Wil je meer weten over activiteiten waarbij het College voor Toetsen en Examens docenten betrekt, kijk dan op de pagina docentbetrokkenheid op Examenblad.

De online evaluatie van de pre+-correctie wiskunde vmbo kb staat gepland voor donderdag 20 juni 2024 van 16.00 tot uiterlijk 17.30 uur.
Als je meedoet met de
pre+-correctie, verwachten we ook je deelname aan deze evaluatie.

Aanmelden? 
Vul het aanmeldformulier in om je op te geven als je mee wilt doen.
De volgende voorwaarden zijn verbonden aan deelname namens de NVvW:
•    Je bent bevoegd voor het vak wiskunde vmbo kb,
•    Je geeft dit jaar les in de betreffende examenklas,
•    Je bent lid van de NVvW.

Wij ontvangen je aanmelding graag uiterlijk maandag 30 oktober 2023. Mocht de belangstelling groter zijn dan het aantal beschikbare plekken dan zullen het CvTE en de NVvW een selectie van de aanmeldingen maken. Je ontvangt naar verwachting uiterlijk vrijdag 3 november 2023 bericht van het College voor Toetsen en Examens of je tot één van de deelnemers behoort.

We zien uit naar je aanmelding.

Namens het bestuur van de NVvW,
Ebrina Smallegange
Voorzitter