26 oktober 2023
- Bestuur

Onderzoek correctielast centrale examens vo

Hoe lang is een docent bezig met het nakijken van examens? Het is een vraag die ieder jaar weer relevant is bij het maken van het examenrooster. Daarom heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in het eerste tijdvak van 2023 een onderzoek naar de correctielast uit laten voeren. Eerder onderzoek hiernaar is voor het laatst in 2017 uitgevoerd.

Duizenden docenten hebben in die examenperiode bijgehouden hoe lang ze bezig waren met het nakijken van de centraal schriftelijke examens in hun vakgebied. Uit het onderzoek zijn voor de verschillende schooltypes vier categorieën naar voren gekomen.

Het bestuur van de NVvW vind het fijn dat er weer een onderzoek gedaan is naar de correctielast van het nakijken van de examens. Dit is belangrijke informatie voor schoolleiders, beleidsmakers en voor docenten. Om de conclusies in de tabellen op de juiste manier te lezen, is het belangrijk om je te realiseren dat, in tegenstelling tot eerdere onderzoeken, gekeken is naar de correctielast voor alle kandidaten voor één vak en schoolsoort per docent. Zo lijkt bijvoorbeeld de correctielast voor wiskunde B op de havo niet zo groot, maar per leerling is deze correctielast wel behoorlijk groot. In de weergave van de correctielast worden twee parallelgroepen van een docent Nederlands wel meegenomen, maar wiskunde A en B bij eenzelfde docent niet.
Tabellen BIII.3 en BIII.4 laten zien dat wiskunde een stuk hoger scoort op de correctielast per leerling. Daarmee zou wiskunde een plek in de top, in plaats van midden-categorie krijgen.

Het bestuur van de NVvW heeft hierover een brief naar CvTE gestuurd.

Het rapport naar de correctielast is hier te vinden.