10 oktober 2023
- Redactie

Concept kerndoelen opgeleverd

Op 28 september jl. zijn de nieuwe concept kerndoelen Rekenen en Wiskunde aangeboden aan de minister. Maar dit is niet het eindpunt. Er komt nu een fase waarin alle leraren kunnen kennismaken met deze nieuwe kerndoelen.

Scholen kunnen hun interesse voor het beproeven van de concept-kerndoelen kenbaar maken.
In 2024 worden de concept-kerndoelen beproefd in de onderwijspraktijk. En wordt met scholen besproken wat zij nodig hebben om de kerndoelen succesvol te implementeren. Na het beproeven volgt het wetgevingstraject. De verwachting is dat de kerndoelen in 2025 definitief worden vastgelegd in wetgeving en daarna gepubliceerd.
De NVvW blijft bij SLO en het ministerie aandringen op het spoedig opstellen van leerlijnen en het maken van voorbeeldmateriaal. Dit zal leraren helpen een beter beeld te krijgen bij de uitwerking van de kerndoelen voor in de klas en op school. Daarnaast blijft contact met uitgevers van belang.

Heb jij op jouw school interesse om de conceptkerndoelen te beproeven in hun onderwijspraktijk, stuur dan een e-mail naar actualisatiebeproeven@slo.nl.