Redactie

Cursus voor vmbo-leraren: Aan de slag met Barton!

Wegens succes wordt deze cursus herhaald.
Wil je als vmbo-docent je lespraktijk eens tegen het licht houden? Ontdekken of er wellicht een meer effectieve methode is om lesstof te behandelen? Vraag je je weleens af waarom sommige leerlingen helemaal vergeten zijn wat je ze vorig jaar verteld hebt?

Doe dan mee aan de cursus ‘Aan de slag met Barton’. In deze cursus behandelen we enkele ideeën die wiskundeleraar Craig Barton in zijn boeken uit de doeken doet. De cursus is expliciet bedoeld voor vmbo-docenten en is ontwikkeld door wiskundedocenten uit het vmbo en een lerarenopleider. De focus ligt op de praktijk en de behandelde theorie is daarop gericht.

Hoe kun je de theorie in de klas tot leven brengen? Welke onderwerpen lenen zich ervoor om eens op een andere manier instructie te geven? Er is ruimte voor het delen van de ervaringen met elkaar: wat werkt wel, wat heeft meer tijd nodig en wat werkt niet? Je krijgt elke les een opdracht mee, die je samen met een medecursist uitwerkt, in de eigen lespraktijk toepast en waarover je vervolgens samen van gedachten wisselt. Zo willen we met deze cursus verder komen dan met een willekeurige workshop. We willen je niet alleen inspireren, maar ook bijdragen aan verbetering van de lespraktijk.

Overzicht datum/tijd/locatie
De cursus beslaat 5 bijeenkomsten, 2 keer online en 3 keer in Utrecht. De data (allen op donderdag):
5 oktober (in Utrecht, 17:00 – 20:00 uur, inclusief maaltijd)
23 november (online, 19:00 – 20:30 uur)
25 januari (in Utrecht, 17:00 – 20:00 uur, inclusief maaltijd)
7 maart (online, 19:00 – 20:30 uur)
18 april (in Utrecht, 17:00 – 20:00 uur, inclusief maaltijd)

​De cursus is bedoeld voor alle wiskundeleraren uit het vmbo, ook niet leden zijn van harte welkom.

De kosten
Voor NVvW-leden: € 65,-
Voor niet-leden: € 95,-

Let op: de cursus is vol, als je je nu aanmeldt, dan kom je op de wachtlijst.

    Ben je lid van de NVvW?