29 juni 2023
- Bestuur

NVvW gestopt met Twitter

Het bestuur van de NVvW heeft besloten dat Twitter niet past bij de vereniging, daarom hebben we het Twitter-account beëindigd.

We zijn bereikbaar via de website, email en onze Facebook-groep Leraar Wiskunde.