Werkgroep Welkom

Meet-up Vakmaatjes

Op woensdag 21 juni organiseert de Werkgroep Welkom van de NVvW een online voorlichtingsavond voor vakmaatjes. Vakmaatjes zijn wiskundedocenten (actief/gepensioneerd/anders) die gekoppeld kunnen worden aan een wiskundedocent die uit een ander land naar Nederland gevlucht is. Deze gevluchte wiskundedocenten wonen soms nog in een AZC of zijn soms al uitgeplaatst naar een gemeente en kunnen door contact met een vakmaatje oefenen met de Nederlandse taal en kennismaken met het Nederlandse (wiskunde)onderwijs.

Tijdens de voorlichtingsavond op 21 juni zal er een medewerker van Vluchtelingenwerk informatie geven en ondersteunende tips over wat je wel en niet kunt verwachten als je als vakmaatje aan de slag gaat. Er zal ook iemand van de Werkgroep Welkom aan het woord komen en er zal vooral ook de mogelijkheid zijn om vragen te stellen en ideeën uit te wisselen. We beginnen om 19:30 uur en we stoppen uiterlijk om 21:00 uur.

Wil je deelnemen? Stuur dan een mailtje.
Je ontvangt dan kort van tevoren een link naar een GoogleMeet.
Verder ontvang je links naar online materiaal van Vluchtelingenwerk, over het traject dat vluchtelingen hebben afgelegd eer ze bij ons terecht komen. Het zou fijn zijn als je dit kunt doornemen ter voorbereiding op de bijeenkomst.

Kun je niet deelnemen, maar stel je wel prijs op meer informatie over het vakmaatjes-project van de Werkgroep Welkom? Ook dan kun je contact met ons opnemen via de mail.