20 juni 2023
- Redactie Euclides

Inhoud Euclides 98-7

In dit nummer: Gelijke kansen in de wiskundeles, Nomogrammen, kunstige spitsbogen, wiskunde op de Werkplaats Kindergemeenschap en de verkenning van de parabool.

Gelijke kansen in de wiskundeles

In het onderwijs willen we gelijke kansen aan alle leerlingen bieden. Wat betekent kansengelijkheid voor wiskundeonderwijs? En hoe kunnen we er in onze lespraktijk rekening mee houden? In dit artikel bespreken Michiel Doorman en Theo van den Bogaart vier belangrijke factoren in lesdoelen en eindtermen die kansengelijkheid beïnvloeden. Aan de hand van voorbeelden wordt duidelijk wat je hier in de les mee kunt.

Nomogrammen: een nieuwe kijk op functies

Grootheden spelen een centrale rol in de wiskunde. Functioneel denken is het denken over de samenhang tussen grootheden, in het bijzonder zoals beschreven door functies, en inclusief het dynamisch gedrag van die grootheden. Functioneel denken kan bevorderd worden door het gebruik van nomogrammen. In dit artikel leggen de auteurs uit wat nomogrammen zijn en presenteren ze recent ontwikkeld lesmateriaal.

Genieten van kunstige spitsbogen

Bij een van de vele wiskunde Facebookgroepen, Geometria Top, kwam Jacques Jansen een meetkundig probleem tegen waar een spitsboog in te zien is. De oplossing van dit probleem leidde hem naar andere vraagstukken ober spitsbogen.

Wiskunde op de Werkplaats Kindergemeenschap

De Werkplaats Kindergemeenschap is in 1926 in Bilthoven opgericht door pedagoog Kees Boeke. Hij had de overtuiging dat je van leren op school een beter gemeenschapsmens kunt worden. Boeke wilde een school waar iedereen gelijkwaardig is. De Werkplaats heeft een basisschool en een school voor voortgezet onderwijs (vmbo-gt, havo en vwo). Hoe is het om wiskunde te geven op de Werkplaats? Een interview met docent Mark Mulder.

Verkenning van de parabool

Op de cirkel na is de parabool de kromme die het meest optreedt in de schoolwiskunde. Maar anders dan bij de cirkel vindt de introductie van de parabool plaats via een algebraïsche voorstelling. Jammer! Martin Kindt laat zien hoe het anders kan.

In dit nummer

Gelijke kansen in de wiskundeles || Michiel Dooman, Theo van den Bogaart
Noten
Nomogrammen: een nieuwe kijk op functies || Rogier Bos, Hang Wei, Gerben van der Hoek, Paul Drijvers
Wiskunde op de werkplaats. Interview met wiskundedocent Mark Mulder || Liesbeth Coffeng
De Werkplaats
Kleintje didactiek. Statistiek in de rechtspraak || Lonneke Boels
In memoriam Jan Guichelaar || Alex van den Brandhof, Klaas Pieter Hart en Jenneke Krüger
Wis en Waarachtig
De parabool op school (1) || Martin Kindt
Twee raaklijnen aan een cirkel en een speciale vierhoek || Jan Otto Kranenborg
Uitdagende problemen. Herkennen en genieten van kunstige spitsbogen in de architectuur || Jacques Jansen
‘Toegepaste wiskunde’ – is dat ook een opleiding? 3: In gesprek met docenten || Jack Schilder
Roest rust (niet). Zonnewijzers || Ab van der Roest
Cyclogons: rollen maar… || Fred Muijrers
Omvouwen van een hoek papier, een benadering met gonio || Rob van Oord
Uitleg Rob 3d vouwen
Oplossing Rob optimaliseringsvraagstuk twee keer vouwen naar een driehoek
Verenigingsnieuws. Jaarvergadering/studiedag 2023
Puzzel || Esther Bod
Servicepagina