2 mei 2023
- Redactie Euclides

Inhoud Euclides 98-6

In dit nummer: Wiskunde bijspijkeren na corona, het rapport Toetsen getoetst, statistiek aan de hand van het nieuws en productief oefenen met algebra.

Wiskunde bijspijkeren na corona

Hoe spijker je leerlingen bij die achterstanden hebben opgelopen tijdens corona? Saskia van Boven constateerde dat leerlingen geen goed cognitief schema hadden opgebouwd: hun wiskundige kennis was gefragmenteerd en onvolledig. In een reeks bijspijkerlessen is gewerkt aan het opbouwen van een rijk cognitief schema.

Rapport Toetsen getoetst

In het rapport Toetsen getoetst signaleren Loek Zonnenberg en Paul Rutten dat het nievau van wiskunde op havo en vwo de afgelopen dertig jaar langzaam is gedaald. In een artikel lichten zij toe hoe ze tot deze bevinding kwamen. Het bestuur van de NVvW en Paul Drijvers reageren op dit artikel. Tot slot reageren de auteurs weer op het artikel van Drijvers.

Statistiek aan de hand van het nieuws

Breng statistiek tot leven door leerlingen de krant te laten lezen en die gegevens te laten verwerken. Zo zien ze hoe statistiek in de dagelijkse realiteit gebruikt en misbruikt wordt. Dat past niet alleen bij de eindtermen voor het vak wiskunde, maar dient ook een breder maatschappelijk doel waar met de wettelijke burgerschapsopdracht steeds meer aandacht voor is. Lees over een praktische opdracht die is ingezet bij wiskunde C.

Productief oefenen met algebra

Het is van alle tijden en van alle landen, klagen over het gebrek aan algebra- en rekenvaardigheden. Remedie: meer oefenen! Sommige criticasters gebruiken zelfs het woord drillen. Maar leerlingen zijn natuurlijk geen soldaten en het effect van mechanisch oefenen is zeer dubieus. Hoe oefen je dan wel op een productieve manier?

In dit nummer

Wiskunde bijspijkeren na corona. ’Blije gezichten en volle schriften’ || Saskia van Boven
Actie nodig om niveaudaling wiskunde en natuurkunde te keren || Loek Zonnenberg, Paul Rutten
Figuren
Het rapport Toetsen getoetst: een reactie || Bestuur NVvW
Actie nodig om niveaudaling wiskunde en natuurkunde te keren: een reactie || Paul Drijvers
‘Toetsen getoetst’: reactie op het ingezonden stuk van Paul Drijvers || Loek Zonnenberg, Paul Rutten
Discussie
Wis en waarachtig
Breng statistiek tot leven met nieuws in de klas. Ervaringen met een open praktische opdracht || Hugo Bronkhorst
Posters van leerlingen
Een eerbetoon aan de Vlaamse kunstschilder Jos de Mey || Jan Broeders
Ars et Mathesis
Optische fenomenen
Geen toonladders, maar muziek || Martin Kindt
Boekbespreking. Zebra 62: vormen en verhoudingen in de architectuur || Nico Alink
Nederlandse vrouwen in de wiskunde: van de 17e eeuw tot nu || Marjel Visser-Gouw
Voetnoten
Poster (NL)
Roest rust (niet). Varkenswiskunde || Ab van der Roest
Math between us. Math for the joy of it || Jana Dean
Formatief handelen in de wiskundeles. 4: Formatief toetsen bij vaardigheidsdoelen || Maarten Müller
Uitdagende problemen. Hoe elegant kan een bewijs van de stelling van Heron zijn? || Jacques Jansen
Wereldwiskunde Fonds. Online wiskundeonderwijs in de Filippijnen || Dédé de Haan
Puzzel || Lieke de Rooij, Wobien Doyer (erratum)
Servicepagina