14 mei 2023
- Bestuur

Examenbesprekingen 2023

Zoals ieder jaar, organiseert de NVvW de examenbesprekingen. Bij de examenbesprekingen buigt een groep ervaren examendocenten zich over het werk van de leerlingen en het correctievoorschrift. Het correctievoorschrift is in alle gevallen leidend, maar soms komt het antwoord van de leerling niet terug in het correctievoorschrift. De examenbespreking stelt dan een puntenverdeling voor. Met het verslag van de examenbespreking kunnen de collega’s in het land hun voordeel doen, om zo een zo eerlijk mogelijke gelijkheid over alle leerlingen te verkrijgen.

De examenbesprekingen vinden allemaal plaats in Utrecht op loopafstand van het centraal station. Wil je meedoen aan zo’n examenbespreking, dan kun je je hiervoor opgeven. De voorwaarde is dat je minimaal 5 jaar ervaring hebt met het nakijken van het betreffende vak en dat je in de dag tussen het examen en de bijeenkomst tenminste van 5 leerlingen het werk nagekeken hebt. Meld je hieronder aan.

De data van de examenbesprekingen staan in de tabel hieronder.

We hebben voldoende deelnemers. Bedankt voor de belangstelling.