3 april 2023
- Klaas Pieter Hart en Jenneke Krüger

In Memoriam Jan Guichelaar

Op 15 februari 2023 overleed Jan Guichelaar, voormalig docent en schoolleider, voor wie de liefde voor wis- en natuurkunde als een rode draad door zijn leven liep. Zijn bijdragen aan het wiskundeonderwijs buiten het formele lesprogramma waren van grote waarde. In de periode 2001-2021 – vanaf het begin van jaargang 41 tot en met het einde van jaargang 60 – was hij lid van de redactie van het blad Pythagoras. Hij schreef onder meer de ‘nootjes’, langere artikelen en beantwoordde brieven van lezers. In 2013 sloot hij zich aan bij de Werkgroep Geschiedenis van Reken- en Wiskundeonderwijs (WGRWO) van de NVvW, waar hij een belangrijke rol had bij het organiseren van een international conferentie in 2017 in Utrecht. Daarnaast schreef hij artikelen en boeken, onder meer een biografie van Willem de Sitter, en werkte hij mee aan een publicatie over natuurwetenschappelijke ontwikkelingen in Nederland rond 1900.
Zowel bij Pythagoras als bij de WGRWO was Jan altijd een aangename collega en als het zo uitkwam, een plezierige disgenoot. Altijd prettig in de omgang, hij wist veel, deed veel, maar plaatste zich nooit op de voorgrond. Zijn werkkracht was bewonderenswaardig; hij had na zijn Pythagoraspensioen nog allerlei plannen, bijvoorbeeld de vertaling in het Engels van De Dikke Pythagoras. Maar in december 2022 werd een kwaadaardige tumor in zijn lever ontdekt.
Het stemt verdrietig dat hij niet meer hier is.
Foto genomen in Amsterdam, augustus 2022.