14 maart 2023
- Redactie Euclides

Inhoud Euclides 98-5

In dit nummer: Tijdschrift Pythagoras in de klas, Wiskundig redeneren, Meetkundige patronen uit de islamitische culturen, Augmented reality in de wiskundeles en Probleem oplossen: didactisch en wiskundig.

Tijdschrift Pythagoras in de klas

Wil je eens een les ‘even iets anders’? Daar kun je het wiskundetijdschrift voor jongeren, Pythagoras, goed bij gebruiken. Lees hoe je dit kunt aanpakken.

Wiskundig redeneren

‘Eenvoudige wiskundige redeneringen correct onder woorden brengen.’ Het wordt van onze leerlingen verlangd dat ze dat kunnen. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Rogier Bos analyseert de redeneervaardigheden van leerlingen aan de hand van wiskunde-B-dag-opdrachten.

Meetkundige patronen uit de islamitische culturen

Laat leerlingen kennismaken met de prachtige patronen uit de islamitische traditie. De meetkundige constructies die bij die ontwerpen zijn toegepast, getuigen van groot vernuft. Een goed voorbeeld van de verbinding die wiskunde met kunst kan aangaan.

Augmented reality in de wiskundeles

Met AR ruimtelijk inzicht ontwikkelen. Wat komt er bij deze techniek kijken en wat levert het op? En wat vinden leerlingen ervan?

Probleem oplossen: didactisch en wiskundig

Bert Zwaneveld zet zijn tanden in een wiskundig probleem dat op LinkedIn voorbij kwam. Welke wiskunde-didactische lessen zijn er uit het oplossingsproces te halen?

In dit nummer

Pythagoras in de klas || Roosmarij Vanhommerig
Pythagoras lesmaterialen
Wiskundig redeneren bij de wiskunde B-dag || Rogier Bos
Meetkundige patronen uit Islamitische culturen. Het fundament van de patroonkunde || Goossen Karssenberg
Het FIzier gericht op… Ruimtelijk inzicht met augmented reality in de wiskundeles || Sylvia van Borkulo
Wiskundige denk- en werkwijzen in de vmbo-examens, deel 2 || Irene van Stiphout, Melanie Steentjes, Nicolette Jurgens, Madelon Groenheiden
Formatief handelen in de wiskundeles. Deel 3: Formatief toetsen bij kennisdoelen || Maarten Müller
Wiskundig rekenen || Gerard Koolstra
Stelling van Pascal in 5 vwo || Martin Kindt
Zwaartepunt en middelpunt || Ab van der Roest
Wis en waarachtig
Wereldwiskunde Fonds. Hulp aan wiskundebibliotheek in Oeganda || Hans van de Lagemaat
Uitdagende problemen. Een dynamisch vraagstuk || Jacques Jansen
Appendix
Over het oplossen van een wiskundig probleem, wiskundig en didactisch || Bert Zwaneveld
Digitale geletterdheid in het wiskundeonderwijs || Jan Karel Lenstra, Heleen van der Ree
Puzzel || Esther Bod
Servicepagina