8 februari 2023
- Bestuur

Motie over GR in de Tweede Kamer

Op 1 februari werd Nederland weer even opgeschud door een discussie over de Grafische Rekenmachine. In de Tweede Kamer werd een motie ingediend die ervoor moet zorgen dat ouders niet ‘iedere keer’ een nieuwe GR voor hun kinderen moeten kopen. Het bestuur van de NVvW was, net als veel van onze leden, onaangenaam verrast door de negatieve manier waarop hier over leraren gesproken werd. Geen enkel vertrouwen in onze collega’s sprak uit de woorden van de politici die de motie indienden. Ook de minister nam in zijn antwoord aan de leden van de Tweede Kamer het wantrouwen richting docenten niet weg.

Het bestuur heeft onmiddellijk contact gezocht met de politici die de motie indienden en uitgelegd dat het niet de wiskundeleraren zijn die de lijst met goedgekeurde rekenmachines vaststelt, maar dat ook CvTE niet over 1 nacht ijs gaat bij het opstellen van deze lijst.
Daarnaast heeft het bestuur een brief gestuurd naar de minister. Deze brief kun je hier lezen.

De motie is daarop aangepast en op 7 februari door de Kamer aangenomen. Wij verwachten niet veel aanpassingen voor leraren en leerlingen en we hopen op rust rondom de GR.