17 november 2022
- Redactie

Nieuwe examenprogramma’s vmbo

De vakvernieuwingscommissie voor de examenprogramma’s van wiskunde in het vmbo heeft het eindrapport met de voorstellen van de commissie op 16 november overhandigd aan het ministerie van OCW.

De voorstellen van de commissie zijn hier te bekijken. Nu start de volgende fase, waarin de impact van de voorstellen bekeken wordt. Daarna volgen nog beproevingen in de klassen.