26 oktober 2022
- Redactie Euclides

Inhoud Euclides 98-2

In dit nummer: Vakoverstijgend rekenen, een Lessenserie over Dijkstra’s algoritme, Nieuwe leerlijn statistiek voor vwo A en C en Opleiding Toegepaste Wiskunde.

Vakoverstijgend rekenen

Hoe komt het toch dat zoveel leerlingen op de middelbare school moeite hebben met rekenen? Waardoor is rekenen met procenten en verhoudingen voor leerlingen zo lastig? Er wordt uitgebreid mee geoefend bij economie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Bij dit hardnekkige probleem kan een gezamenlijke aanpak een wereld van verschil maken.

Lessenserie over Dijkstra’s algoritme

Het algoritme van Dijkstra wordt gebruikt voor het vinden van kortste/snelste routes. Wisse van der Meulen ontwikkelde een lessenserie voor 4/5 vwo wiskunde B over grafentheorie en het algoritme van Dijkstra.

Nieuwe leerlijn statistiek voor vwo A en C

Op de website van de NVvW staan twee statistiekkaternen die passen bij het programma vwo wiskunde A en C. Ze zijn ontwikkeld vanuit de visie van het cTWO op statistiekonderwijs en de constatering dat de destijds ontwikkelde statistiekmodules niet goed aansluiten bij de nieuwe aanpak.

Opleiding Toegepaste Wiskunde

Je hebt (havo)leerlingen die wiskunde leuk vinden en daar later best iets mee willen doen maar ze willen geen leraar wiskunde worden. Voor deze leerlingen is Toegepaste Wiskunde een geschikte opleiding. Lees wat deze opleiding inhoudt.

In dit nummer

Vakoverstijgend rekenen. Een wereld van verschil || Kees Hooyman, Vincent Jonker
Computationeel denken en Dijkstra’s algoritme. Een lessenserie voor bovenbouw vwo || Wisse van der Meulen, Mark Timmer
Lessenserie Computational thinking, grafentheorie en routes
Algoritmen met een staart (1) || Martin Kindt
Nieuwe leerlijn statistiek voor vwo A en C (1) || Peter Kop, Erik van Barneveld
Wis en Waarachtig
Kleintje didactiek. Chinees wiskundeonderwijs || Lonneke Boels
Toegepaste Wiskunde, is dat ook een opleiding? || Jack Schilder
Met meer (en jongere!) Leerlingen meedoen aan de Wiskunde Olympiade || Quintijn Puite
Uitgebreide versie van dit artikel
Boekbespreking. Cryptografie – een doeboek vol codes en geheimtaal || Monique Stienstra
Boekbespreking. Het grafiekenboek || Jacques Jansen
De eerste vrouwen op het internationale forum van het wiskundeonderwijs || Dirk De Bock
Puzzel || Lieke de Rooij, Wobien Doyer
Van hoofdrekenen naar wiskunde || Sjef van Dongen
Jaarverslag NVvW
Jaarverslag Euclides
Verenigingsnieuws: Notulen NVvW-jaarvergadering 2021
Servicepagina