14 september 2022
- Redactie Euclides

Inhoud Euclides 98-1 Examennummer 2022

Besprekingen van de examens wiskunde vmbo-gl en -tl, havo (A en B) en vwo (A, B en C)

Verschillende docenten bespreken de examens van het eerste tijdvak 2022.

Onderwijsroute 10-14: vloeiende overgang basisschool naar v.o.

Op 10-14-scholen zitten leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van het vo. Leerlingen hebben meer tijd om zich te ontwikkelen en zo de juiste plek te vinden in het vo. een interview met Martijn Schouw, docent rekenen en wiskunde op Onderwijsroute 10-14 in Zwolle.

Onrealistische contexten in wiskundeopgaven

Hoe is het gesteld met het realiteitsgehalte van de contexten op het vmbo-gt-examen? Sieb Kemme bekeek de contexten kritisch.

In dit nummer

Examen vmbo-gl en -tl || Johan Leurgans
Examen havo wiskunde A || Maarten Müller
Examen havo wiskunde B || Femke van den Berg-Douma
Examen vwo wiskunde A || Rob van Oord, Rutger Kock
Examen vwo wiskunde B || Joanna de Jager, Dick Spaans
Bespreking opgaven examen vwo wiskunde B
Examen vwo wiskunde C || Kim Kaspers
Verhalen uit het vmbo. Boris || Melanie Steentjes
Vijf vragen aan … || Ab van der Roest
Onderwijsroute 10-14. Vloeiende overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs || Liesbeth Coffeng
Wis en waarachtig
Het profiel van de wiskundeleraar || Theo van den Bogaart, Wim Caspers
On-realistische wiskunde || Sieb Kemme
Raken of niet raken, dat is de vraag || Klaas Pieter Hart
Boekbespreking. Zebra 61: de driehoek van Pascal || Ab van der Roest
Boekbespreking. Tiendesprongen || Peter Lanser
Wereldwiskunde Fonds. Oeganda tijdens en na de coronacrisis || Annemiek van Leendert
Vastgeroest || Ab van der Roest
Vastgeroest special
Puzzel || Esther Bod
Verenigingsnieuws
Jaarvergadering/studiedag 2022
Servicepagina