21 juni 2022
- Swier Garst

Vluchtelingen

Een kort bericht: na de Pasen komen er drie klassen met vluchtelingen uit de Oekraïne. En of er ook wiskunde gegeven kan worden aan deze leerlingen. We struinen het internet af en mijn collega Leo Nagtegaal vindt een site:

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/

Ik zie:
Електронні версії підручників

Als een week later de leerlingen voor mijn neus zitten vraag ik bij ieder van de drie op leeftijd ingedeelde groepen in welke klas ze zitten. De oudsten, 16 tot 18 jaar geven aan dat het om de negende klas gaat. Doorklikken levert al snel het meetkunde boek uit klas 9 op.

En we kunnen van start met de eenheidscirkel, de sinus (Oekr: sinus) en aanverwante zaken. Gelukkig is de wiskunde een wereldtaal en we verstaan elkaar meestal prima. De leerlingen zijn gewend aantekeningen te maken en de moeilijkheid van de opgaven bouwt heel mooi op. Een beetje Engels van weerszijden en enkele sterke leerlingen complementeren de communicatie. Bij de jongere leerlingen gaat een en ander op vergelijkbare manier. Maar ja … Pubers en hormonen…. Intussen vind ik twee Apps die me helpen: Google translate op mijn telefoon. Houd de camera bij de tekst en je ziet de Nederlandse vertaling.
De andere App heet SayHi. Je kunt in het Nederlands praten en mijn telefoon geeft antwoord in het Oekraïens. Tot mijn genoegen zie ik leerlingen voor me die de ellende van thuis even kunnen vergeten.
Tenslotte heb ik nog een aardige eigenschap geleerd van parallellogrammen: de som van de kwadraten van de lengte van de diagonalen in een parallellogram is gelijk aan tweemaal de som van de kwadraten van de lengte van twee niet evenwijdige zijden. Had ik niet beter een plaatje kunnen maken? Nou dat doen ze in deze boeken zelden….
Altijd goed voor de leesvaardigheid.