21 juni 2022
- Redactie Euclides

Inhoud Euclides 97-7

In dit nummer: Aansluiting rekenen en wiskunde, Wiskunde voor braillelezers, Nieuwe leerlijn algebra voor wiskunde A en Wiskundig raadsel bij Sherlock Holmes.

Aansluiting rekenen en wiskunde

De husseleigenschap kan de commutatieve en associatieve eigenschappen van de optelling en vermenigvuldiging vervangen. Ook herleidingen kunnen erdoor vereenvoudigd worden. Een aanzet om de aansluiting van rekenen in de basisschool en wiskunde in de middelbare school te versoepelen.

Wiskunde voor braillelezers

Hoe ervaren blinden en slechtzienden wiskunde in braille? Annemiek van Leendert onderzocht hoe het lezen en begrijpen van wiskundige expressies door braillelezers kan verbeteren.

Nieuwe leerlijn algebra voor wiskunde A

Op de website van de NVvW staan drie algebrakaternen die passen bij het vwo wiskunde A programma. Ze zijn ontwikkeld vanuit een nieuwe visie op het onderwijzen van algebraïsche vaardigheden bij wiskunde A. Een toelichting op het ontstaan en de achtergrond van dit nieuwe lesmateriaal.

Wiskundig raadsel bij Sherlock Holmes

Het probleem van Leuven: kies een natuurlijk getal \( k \) tussen \( 1 \) en \( n \) waarbij \( n \) een natuurlijk getal is tussen \( 50 \) en \( 500 \). De som van de getallen \( 1 \) tot en met \( k – 1 \) is gelijk aan de som van \( k + 1 \) tot en met \( n \). Bepaal \( k \) en \( n \). Maar verpakt in een raadsel uit Sherlock Holmes is het veel spannender!

In dit nummer

Handig husselen met rekenopdrachten || Sjef van Dongen
Het FIzier gericht op… rekenwinst || Mieke Abels
Punt voor punt op weg naar beter wiskundeonderwijs voor braillelezers || Annemiek van Leendert
Sensemath, app voor leerlingen met een visuele beperking || Annemiek van Leendert
Japanse puzzels || Rob van Oord
Enkele Japanse puzzels
Japanse pen en andere verhalen || Gerrit Roorda
Abstracte schoonheid in architectuur. Fotograaf Paul Brouns || Henk Rozenhart
Nieuwe leerlijn algebra voor wiskunde A || Peter Kop, Erik van Barneveld
Katernen
Puzzels en raadsels voor in de zomer || Bert Smid, Simon Biesheuvel, Tom Goris
Wis en Waarachtig
Kleintje didactiek. De samenhang tussen sinus en eenheidscirkel II || Lonneke Boels
Werkblad
Video-impressie van een les
Literatuur
Witje: Jongleren
Uitdagende problemen. Het probleem van Leuven || Jacques Jansen
Meetkunde – eenvoudig, of toch niet || Dick Klingens
Appendix
Alle artikelen van Dick Klingens in een special
Route naar Routh || Fred Muijrers
Vastgeroest || Ab van der Roest
Verenigingsnieuws. Jaarvergadering/studiedag 2022
Puzzel || Lieke de Rooij, Wobien Doyer
Servicepagina