15 maart 2022
- Redactie Euclides

Inhoud Euclides 97-5

In dit nummer: Toepassing van variatietheorie in 2 vmbo, Staat de druk van goed cijfers behalen beheersing van wiskunde in de weg?, Examenwoorden wiskunde B onder de loep, Formules, vergelijkingen en identiteiten: gelijk of niet?

Toepassing van variatietheorie in 2 vmbo

Hoe kan variatietheorie helpen bij het vinden van de hoogte in een driehoek, om daarmee de oppervlakte te berekenen? Studenten van de NHLStenden ontwikkelden een onderzoeksles voor 2 vmbo.

Staat de druk van goed cijfers behalen beheersing van wiskunde in de weg?

Het halen van hoge cijfers is fijn voor docenten, leerlingen, schoolleiding en ouders. Maar er zit ook een schaduwzijde aan: door die druk is het verleidelijk om eenzijdig te focussen op het leren vinden van antwoorden. Irene van Stiphout gaat in op het didactische begrip ‘answer getting’.

Examenwoorden wiskunde B onder de loep

Bij de examens wordt van de kandidaten verwacht dat zij hun antwoord duidelijk toelichten. In dit artikel kijken Joke Daemen en Ivo Claus, aan de hand van ervaringen in 2021, nog eens naar enkele veelvoorkomende examenwoorden, zoals ‘aantonen en bewijzen’ en ‘algebraïsch en exact’.

Formules, vergelijkingen en identiteiten: gelijk of niet?

De woorden ‘formule’ en ‘vergelijking’ worden nogal ruim geïnterpreteerd. Ook het ‘= – teken’ wordt in diverse uitdrukkingen gebruikt, met verschillende betekenissen. In dit artikel doet Sjef van Dongen een poging de woorden ‘formule’, ‘vergelijking’ en ‘identiteit’ in een wiskundig kader te omschrijven.

In dit nummer

Het FIzier gericht op… Toepassing van variatietheorie in het wiskundeonderwijs || Dédé de Haan, Hella de Vries
Wat bedoelen ze toch met … Answer getting? || Irene van Stiphout
Examenwoorden wiskunde B onder de loep || Joke Daemen, Ivo Claus
Stroomdiagram examenwoorden
Witje: krassen in december
Kleintje didactiek. Interpreteren van histogrammen en stippengrafieken || Lonneke Boels
Verhalen uit het vmbo. Bryan || Melanie Steentjes
Boekbespreking. Zebra 60: verdwijnpunt opgelost || Jacques Jansen
Absoluut van waarde || Martin Kindt
Formules, vergelijkingen en identiteiten: gelijk of niet?! || Sjef van Dongen
Voetnoten bij artikel
Wis en waarachtig
Van taxicab-getallen en algebraïsche raaklijnen || Rogier Bos
Regelmaat in een onregelmatige vierhoek || Herman Zunneberg
Vastgeroest || Ab van der Roest
Benadering van een natuurlijke logaritme || Jack van der Elsen
Benadering van een natuurlijke logaritme – het algemene geval
Puzzel || Lieke de Rooij, Wobien Doyer
Servicepagina