11 februari 2022
- Christiaan Boudri

themabijeenkomst 11 februari 2021

Op 11 februari 2021 is tijdens een speciale thema-vergadering het proefschrift van Nathalie van der Wal (Developing Techno-mathematical Literacies in higher technical professional education, 2020) besproken, met een focus op hoofdstuk 3.

Deze thema-avond bleek later een opstapje te zijn naar wat we vanaf schooljaar 2021-2022 themabijeenkomsten noemen.

Discussiepunten waren ondermeer:

  1. Hoe is, in de tijd gezien, de optimale verhouding tussen de (formele) wiskundelessen en TmL? Is het bijvoorbeeld denkbaar dat deze aanvankelijk meer gescheiden is en laten meer geïntegreerd? En is het verstandig aanvankelijk een zekere basis te ontwikkelen in de formele wiskunde alvorens de stap naar TmL te maken, of om beide vanaf het begin een plek te geven?
  2. Wat is er nodig voor transfer van opgedane wiskundige vaardigheden (inclusief TmL) naar andere contexten? Is TmL hiervoor voldoende, of komen er andere zaken bij?
  3. De benaming TmL klinkt exotisch. Is een andere benaming, zoals ‘praktische wiskunde’ (in de geest van Simon Stevin) wenselijk om dichterbij de huidige terminologie te blijven? Dan moeten we voortaan dus onderscheid maken tussen ‘abstracte wiskunde’, ‘toegepaste wiskunde’ en ‘praktische wiskunde’
  4. Binnen het hbo zijn maar weinig docenten die vakdidactisch zijn onderlegd op het gebied van de wiskunde. Veelal zijn het technische docenten die wiskunde ‘erbij’ doen. Een eenvoudiger methodiek dan IBL, die dichter staat bij de didactiek van veel (technische) docenten, zou dan erg kunnen helpen bij de implementatie va TmL.