14 februari 2022
- Heleen van der Ree

DVDK – eerste 15 vluchtelingen beginnen nascholing

Vandaag, 14 februari, zijn de eerste 15 vluchtelingen in het kader van het project DVDK (Docentvluchteling voor de Klas) gestart met hun nascholingscursus bij de Hogeschool Utrecht. Dit heugelijke feit werd opgeluisterd met een bezoek van beide onderwijsministers. De vertegenwoordiger van de NVvW, Marcel Voorhoeve, overhandigt minister Wiersma 3 bladen die de loop van het project DVDK aangeven.

Op het rode blad staat hoe docentvluchteling bij hun komst in Nederland met de welkom-docent-app al aan de slag kunnen met taal, informatie over het wiskundeonderwijs in Nederland krijgen en aan een vakmaatje wordt gekoppeld. De kleur rood geeft de urgentie aan: er is een tekort aan wiskundeleraren en veel docentvluchtelingen staan te springen om in het Nederlandse onderwijs hun plek te vinden.

Het blauwe blad geeft de winst van het project weer: 15% van het tekort aan wiskundeleraren kan in 2026 zijn opgelost door docentvluchtelingen, die in het land van herkomst al wiskundeleraar waren, goed te introduceren in het Nederlandse onderwijs. En de winst is er ook voor de vluchtelingen: die kunnen door DVDK duurzaam aan het onderwijsproces in Nederland deelnemen en zijn niet meer afhankelijk van een uitkering. Tot slot draagt de komst van deze docenten in het Nederlandse onderwijs bij aan de diversiteit in de scholen en kunnen deze docenten uitstekende rolmodellen zijn voor de leerlingen.

Het witte blad tenslotte gaat over het nascholingsjaar, dat voor deze groep vandaag begonnen is. De nadruk ligt hier op de cultuur in de Nederlandse scholen, didactiek en pedagogiek, nóg betere beheersing van de Nederlandse taal en natuurlijk vakdidactiek wiskunde. DVDK is een uniek traject, waarin de NVvW samenwerkt met VluchtelingenWerk Nederland. Het samenwerkingsverband Leraarinhetgooi financiert dit nascholingsjaar en zorgt voor goede stageplaatsen.