25 januari 2022
- Redactie Euclides

Inhoud Euclides 97-4

Deze Euclides is een ICT-special met artikelen in diverse categorieën: ICT generiek, ICT-toepassingen, ICT-toetsen en digitale feedback.

Computationeel denken

Computationeel denken staat in een groeiende belangstelling. Ook in de wiskundeles zijn er volop mogelijkheden om hier aandacht aan te besteden. Maar hoe doe je dat?

Excel bij de beroepsgerichte vakken vmbo

Bij het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) van de profielvakken in het vmbo wordt geregeld gebruik gemaakt van Excel-applicaties. Deze applicaties vragen in sommige gevallen ook reken- en wiskundevaardigheden. Melanie Steentjes onderzocht deze Excel-applicaties.

Mathematische besliskunde

Op basis van wiskundige modellen worden vaak belangrijke beslissingen genomen. John Poppelaars is mathematisch besliskundige en beschrijft een aantal praktijkvoorbeelden.

Programmeren in Python

Bij de invoering van de grafische rekenmachine eind jaren ’90, beschikten leerlingen over een digitale onderzoekstool en zorgde deze technologie dat docenten wereldwijd startten met programmeren in de klas om het probleemoplossend en algoritmisch denken te stimuleren. In dit artikel een aantal aansprekende voorbeelden om te programmeren in Python met leerlingen.

Toepassingen van GeoGebra in de les

Wiskunde moet je doen. Het is pas echt leuk, wanneer je aan het experimenteren en het ontdekken bent. Meetkunde is hiervoor bij uitstek geschikt, ook voor leerlingen, omdat je meetkunde letterlijk kunt zien. GeoGebra is daarbij een fantastisch gereedschap voor probleemoplossen en (her)ontdekkingen door leerlingen. Jeroen Spandaw bespreekt tien pakkende voorbeelden.

Inhoudsopgave

Kort Vooraf || Tom Goris
ICT-special van de Nieuwe Wiskrant
Terugblik op de toekomst || Paul Drijvers
Computationeel denken via dynamisch programmeren in 5 vwo || Mark Timmer en Jarco Slager
Computationeel denken in de wiskundeles. Hoe krijg je dat voor elkaar? || Sylvia van Borkulo
Excel-applicaties bij de beroepsgerichte vakken vmbo || Melanie Steentjes
Vergroting van figuur 5
Vergroting van figuur 10
Twaalf jaar na de Ted talk… Interview met Conrad Wolfram || Tom Goris
Mathematische besliskunde || John Poppelaars
Digitaal toetsen in het vmbo || Melanie Steentjes
Wiskunde doen met GeoGebra: tien voorbeelden || Jeroen Spandaw
Computational thinking in de klas. Programmeren in Python || Koen Stulens en Bert Wikkerink
Programmeren met de TI-83 Plus, Henk Pfaltzgraff
Aanvulling op Computational Thinking in de klas – Programmeren in Python
Wis en Waarachtig
Leer wiskunde zoals je leert fietsen. Een embodied benadering van onderwijstechnologieën || Anna Shvarts
Wiskunde digitaal. Leren over veelhoeken voor vmbo-bkg en mavo met dragonbox elements || Lonneke Boels
Digitale feedback van leerlingen over de kwaliteit van de les || Hannah Bijlsma
Weglaten van stigmatiserende indicatoren biedt geen soelaas om eerlijke algoritmen te krijgen || Ylja Remmits en Sander Klous
Leraren opleiden voor digitale geletterdheid en informatica || Mandy Stoop
Vergroting van figuur 1
Afstandsonderwijs in de lockdown van 2020 || Layla van Goor
Vastgeroest || Ab van der Roest
Puzzel || Esther Bod
Servicepagina