Cursus voor vmbo-leraren: Aan de slag met Barton!

Wil je als vmbo-docent je lespraktijk eens tegen het licht houden? Ontdekken of er wellicht een meer effectieve methode is om lesstof te behandelen? Vraag je je weleens af waarom sommige leerlingen helemaal vergeten zijn wat je ze vorig jaar verteld hebt?

Doe dan mee aan de cursus ‘Aan de slag met Barton’. In deze cursus behandelen we enkele ideeën die wiskundeleraar Craig Barton in zijn boeken uit de doeken doet. De cursus is expliciet bedoeld voor vmbo-docenten en is ontwikkeld door wiskundedocenten uit het vmbo en een lerarenopleider. De focus ligt op de praktijk en de behandelde theorie is daarop gericht.

Hoe kun je de theorie in de klas tot leven brengen? Welke onderwerpen lenen zich ervoor om eens op een andere manier instructie te geven? Er is ruimte voor het delen van de ervaringen met elkaar: wat werkt wel, wat heeft meer tijd nodig en wat werkt niet? Je krijgt elke les een opdracht mee, die je samen met een medecursist uitwerkt, in de eigen lespraktijk toepast en waarover je vervolgens samen van gedachten wisselt. Zo willen we met deze cursus verder komen dan met een willekeurige workshop. We willen je niet alleen inspireren, maar ook bijdragen aan verbetering van de lespraktijk.

Overzicht datum/tijd/locatie
Het is een hybride cursus, de eerste en laatste bijeenkomst van de in totaal vier bijeenkomsten zijn fysiek, de middelste twee zijn online. De fysieke bijeenkomsten starten met een maaltijd.

Datum Tijd Locatie
 21 april  17:00 – 20:00  Utrecht
 23 juni  19:00 – 20:00  Online
 15 september  19:00 – 20:00  Online
 3 november  17:00 – 20:00  Utrecht

 

 

 

 

 

De cursus is bedoeld voor alle wiskundeleraren uit het vmbo, ook niet leden zijn van harte welkom.

De kosten
Voor NVvW-leden: € 55,-
Voor niet-leden: € 85,-

De cursus is vol. Mocht je op de wachtlijst willen, stuur dan een mail.