14 december 2021
- Redactie Euclides

Inhoud Euclides 97-3

In dit nummer: Lesson study over de sinus, vouwen van exponentiële functies, leerlingen zelf de hoekverdubbelingsformules laten ontdekken en wiskundig modelleren.

Lesson study over de sinus

Wat heeft een sinusoïde toch te maken met ‘sinus van een hoek is overstaande zijde gedeeld door schuine zijde’? In een lesson study wordt geprobeerd deze ogenschijnlijk verschillende, zeker voor leerlingen, concepten weer tot elkaar te brengen.

Vouwen van exponentiële functies

Jacoliene van Wijk gaf een workshop over wiskundig vouwen in de bovenbouw, met een aantal praktische vouwopdrachten waar je direct mee aan de slag kunt in de les. Eén van de opdrachten is het vouwen van exponentiële functies, die je zowel op de havo als het vwo kunt geven, bij wiskunde A én B.

Leerlingen zelf de hoekverdubbelingsformules laten ontdekken

Leerlingen zélf de hoekverdubbelingsformules laten ontdekken door middel van het opvouwen van een driehoek, uiteraard gecombineerd met wiskundig denken. Een verslag van een les op het Utrechts Stedelijk Gymnasium.

Wiskundig modelleren

Dagelijks zijn de coronarekenmodellen van het RIVM in het nieuws. Bert Zwaneveld en Jacob Perrenet vinden dat iedereen deze modellen op waarde moet kunnen schatten en dat je dat het beste kunt leren in de wiskundeles.

Inhoudsopgave

De sinus een zaagtand? Verslag van een lesson study || Rogier Bos, Carolien Boss-Reus, Floortje Holten en Fransje Praagman
Lesplan
De helft van de helft van de helft… wordt dat ooit nul? Laten we het vouwen! || Jacoliene van Wijk
Werkblad bij deze vouwles
Geometrie in Hindeloopen || Henk Rozenhart
Theo Schouten
De formule voor \(\sin(2x)\) ontvouwt zich op het USG || Michiel Doorman, Carolien Boss-Reus, Floortje Holten, Fransje Praagman en Joke Daemen
Werkblad \(\sin(2x)\)
Verhalen uit het vmbo. Stephanie || Melanie Steentjes
Knippen en passen || Martin Kindt
Witje: niet-transitieve dobbelstenen
Genderverschillen in de relatie tussen reken/wiskundeangst en reken/wiskundeprestaties || Hanneke van Mier
Wis en waarachtig
Een pleidooi voor wiskundig modelleren || Bert Zwaneveld en Jacob Perrenet
Vastgeroest || Ab van der Roest
IM2C: de internationale uitdaging voor zeer gemotiveerde leerlingen || Henk van der Kooij en Ruud Stolwijk
Uitdagende problemen. Sneeuwvlokken en de hoorn van Gabriël || Jacques Jansen
Formules schetsen om symbol sense te bevorderen II. Vriendschap sluiten met algebraïsche formules || Peter Kop
Puzzel || Lieke de Rooij en Wobien Doyer
Kort bewijs opgave 6+7 van F.A. van Hoeve.
Servicepagina