4 november 2021
- Bestuur NVvW

Stuur jouw eigen blog in

Dit is een plek om verhalen te lezen, maar óók om ze te delen! Heb jij een bijzondere les waar je over wil vertellen, een mooi project waar je mee bezig bent, of iets anders wat je wil delen over wiskundeonderwijs? Klim in de pen en stuur jouw blog in naar hoofdbureau@nvvw.nl. Fijn als er ook een foto of plaatje bij zit die bij het onderwerp past.