3 november 2021
- Marcel Voorhoeve

Docentvluchteling voor de klas

“Ik moest vluchten uit Turkije, waar ik wiskunde gaf en in de schoolleiding zat. Ik had veel plezier in mijn werk. Ik hou van wiskunde en vind het heerlijk om jonge mensen erover te leren.” 

Deze docentvluchteling had ik kunnen zijn, maar ik heb 40 jaar in het onderwijs gewerkt en ben nét gestopt met werken en mag genieten van meer vrijheid in mijn derde levensfase. Ik help deze docentvluchteling met de Nederlandse taal en vertel over het wiskundeonderwijs in ons land.

“En ik hoop ook in Nederland weer wiskunde te kunnen geven. Ik ben druk met het leren van de taal. Kan ik dan een baan vinden?”

Deze docentvluchtelingen moeten natuurlijk eerst de Nederlandse taal goed beheersen. Voor hun diploma en onderwijsbevoegdheid in hun thuisland vragen ze bij DUO waardering aan. Velen uit Turkije en sommigen uit Syrië worden dan bevoegd verklaard om in Nederland wiskunde te geven.

“Gelukkig, dan kan ik weer voor de klas!” hoor ik mijn ‘taalleerling’ verzuchten. Maar de praktijk wijst uit dat, áls een docentvluchteling al voor de klas komt, dat meestal kort en tijdelijk is. Het ontbreekt aan kennis over het onderwijs, de schoolcultuur, het samenwerken in onze scholen, de aanpak van onze leerlingen en de specifiek Nederlandse vakdidactiek wiskunde. En als je onze taal op niveau B2 beheerst, is dat niet genoeg om goed te communiceren met onze mondige leerlingen en ouders, zelfstandig toetsen en schoolexamens samen te stellen en vlot en duidelijk informatie in het leerlingvolgsysteem te zetten. Zelfs door DUO bevoegd verklaarde docentvluchtelingen hebben nog een weg te gaan voordat zij duurzaam en prettig voor de klas kunnen.

De NVvW en de werkgroep Welkom zien dat er voor deze docentvluchtelingen geen gestructureerde aanpak is. Sommigen nemen deel aan het oriëntatiejaar ‘Statushouders voor de Klas’ op een van de hogescholen, maar raken onvoldoende voorbereid. En natuurlijk hebben we ook deze gepassioneerde docentvluchtelingen hard nodig in het kader van het lerarentekort. Wiskunde is een van de grote tekortvakken.

Daarom heb ik een projectgroepje samengesteld, waarin de NVvW en VluchtelingenWerk Nederland zijn vertegenwoordigd. Via de NVvW is er nu subsidie voor een welkom-docent-app, waarvan docentvluchtelingen meteen bij hun komst in Nederland gebruik kunnen maken: taallesjes, informatie over ons onderwijs, colleges over vakdidactiek (het eerste over algebra is klaar) en een knop om je aan te melden voor een ‘vakmaatje’ (een wiskundedocent uit de buurt die als een soort jobcoach informatie geeft en alvast een kijkje op zijn of haar school mogelijk maakt). De werkgroep Welkom heeft boeken voor docentvluchtelingen geregeld. De projectgroep is bezig een bijscholingsjaar ‘Docentvluchteling voor de Klas’ te organiseren en probeert met de NVvW bij het ministerie OCW de docentvluchteling-problematiek te agenderen zodat er een structurele aanpak kan komen. Daarnaast zijn er contacten met schoolbesturen om goede stageplaatsen en coaches te organiseren. Een hoop werk aan de winkel, voor mij als (pre)pensionado een prachtige, betekenisvolle taak, waarbij het prachtig is om met enthousiaste mensen uit binnen- én buitenland te mogen werken. Ik houd jullie op de hoogte!

O ja: heb je belangstelling als ‘vakmaatje’ of wil je de DVDK-nieuwsbrief ontvangen? Neem dan contact op.