Hoe komt het WwF aan geld?

  • De leden van de NVvW kunnen jaarlijks bij het overmaken van de contributie € 2,50 of meer extra overmaken ten behoeve van het WwF
  • Verkoop van oude/gebruikte wiskundeboeken. Zie Wereldwiskunde Boeken
  • Donaties