18 juni 2024
- Redactie Euclides

Inhoud Euclides 99-7

Nieuw spel over rekenen met negatieve getallen

Thermometers, liften en heksen. Hoe leg jij uit waarom min en min plus is? In dit artikel wordt ingegaan op de didactiek van het optellen en aftrekken van negatieve getallen en het gebruik van het spel Plusminus in de wiskundeles.

DOE040: democratische school in Eindhoven

Democratische scholen zijn gebaseerd op vrijheid en gelijkwaardigheid. Vrijheid betekent dat de leerlingen zelfge-stuurd leren. Gelijkwaardigheid betekent dat de leerlingen kunnen meebeslissen over de invulling van de leeromgeving. Op democratische scholen zijn er geen traditionele klaslokalen, lessen, roosters of toetsen. Er zijn er ongeveer twintig in Neder-land. Redacteur Tom Goris ging op bezoek bij DOE040 in Veldhoven en sprak daar met Elizabet Meerbeek, de vakdocent wis-kunde.

De stelling van Bang

Wist je dat er in de meetkunde een stelling van Bang bestaat? Die kwam Martin Kindt tegen in David Wells’ meet-kundige woordenboek. Martin bespreekt de stelling in dit artikel.

Pareltjes uit de vakantiecursus

Aan het einde van de zomervakantie is er de vakantiecursus voor wiskundeleraren. De cursus van dit jaar gaat over ‘Banach-Tarski en groepentheorie’. Hoofdsprekers zijn Stefaan Vaes (Universiteit Leuven) en Jeroen Spandaw (TU Delft). In dit artikel een bespreking van een paar mooie edities van de vakantiecursus.

In dit nummer

Min en min is plus! || Paul Durenkamp en Sibren Stienstra
Hoe kan ik leerlingen motiveren? Interview met Léon van der heiden, vmbo-docent || Liesbeth Coffeng
Een scheve parabool kan prima zonder algebra || Henk Hietbrink
Wis en waarachtig
Democratische scholen: wiskunde doen. Interview met Elizabet Meerbeek || Tom Goris
Wie was bang voor meetkunde? || Martin Kindt
Een geometrische questie nader bekeken || Fred Muijrers
Boekbespreking. Zebra 66: islamitische meetkundige patronen || Jacques Jansen
Pareltjes uit de vakantiecursus || Jeroen Spandaw en Els Vanlommel
Roest rust (niet). Lezen bij de opruiming || Ab van der Roest
‘Toegepaste wiskunde’ – is dat ook een opleiding? Deel 4: In gesprek met alumni || Jack Schilder
Wereldwiskunde Fonds in Oeganda || Hans van de Lagemaat
Verenigingsnieuws. Jaarvergadering/studiedag 2024
Uitslag kerstpuzzel || Alex van den Brandhof
Puzzel || Esther Bod
Servicepagina