26 januari 2023
- Redactie Euclides

Inhoud Euclides 98-4

In dit nummer: wiskundige denk- en werkwijzen in de vmbo-examens, wetenschappelijk-maatschappelijke kwesties voor het wiskundeonderwijs, blended wiskundeonderwijs en de distributieve eigenschap.

Wiskundige denk- en werkwijzen in de vmbo-examens

Hoe is het gesteld met de wiskundige denk- en werkwijzen in de vmbo-examens? In 2021 deed Cito daar onderzoek naar. In twee artikelen doen toetsdeskundigen wiskunde bij Cito hierover verslag. In deel 1 gaat het over de classificatie van de vragen in deel 2 (Euclides 98-5) worden de resultaten besproken.

Modules over wetenschappelijk-maatschappelijke kwesties voor het wiskundeonderwijs

In het Europese EnSite-project worden wetenschappelijk-maatschappelijke kwesties toegankelijk gemaakt voor het wiskundeonderwijs door middel van dertien modules.

Blended wiskundeonderwijs: uitdagingen en kansen

Blended onderwijs, wat is het en werkt het? Rogier Bos is betrokken bij het blended learning platform Wiskunde D Online, Gerard van Beelen bracht in zijn master thesis de reacties van de leerlingen en docenten in kaart.

De distributieve eigenschap

In lesmethodes worden soms aparte benamingen voor wiskundige activiteiten gebruikt, zoals min-som, keer-som, product, termstrepen, prikkeldraad-, schoorsteen-, boogjes-, papagaaienbek- of zaagmethode. De vraag is: maken al die originele benamingen het wiskundeonderwijs niet onnodig moeilijk?

In dit nummer

Wiskundige denk- en werkwijzen in de vmbo-examens, deel 1 || Irene van Stiphout, Melanie Steentjes, Nicolette Jurgens, Madelon Groenheiden
Het FIzier gericht op… Ensite || Monica Wijers, Vincent Jonker, Michiel Doorman, Anna Shvarts
Blended wiskundeonderwijs: uitdagingen en kansen || Rogier Bos, Gerard van Beelen
Examentraining met Desmos || Jos Vervoort
Ontwerpprincipes voor tweetalig havo. Werk aan de winkel voor de wiskunde || Lindsey van der Aalst, Jolijn Cottaar, Iris Portegijs
Formatief handelen in de wiskundeles. 2: kennis, vaardigheden en probleemoplossend vermogen || Maarten Müller
Verschenen. Twee publicaties van New Scientist || Ernst Lambeck
De distributieve eigenschap || Sjef van Dongen
‘Toegepaste wiskunde’ – is dat ook een opleiding? 2: Interview met afgestudeerden || Jack Schilder
Extra interviews met afgestudeerden
WiTje. Beveiligen is ook een kunst
Uitdagende problemen. Nieuwsgierig? || Jacques Jansen
Uitwerking opgaven
Kleintje didactiek || Lonneke Boels
Puzzel || Lieke de Rooij, Wobien Doyer
Servicepagina