Redactie

Raadpleging vernieuwing vmbo examenprogramma’s

De vernieuwingscommissie vmbo heeft een voorstel gemaakt voor de aanpassing van het examenprogramma in alle vmbo-leerwegen.

De bedoeling is dat alle leerlingen in de bovenbouw vmbo een wiskundevak krijgen. Waarbij onderscheid gemaakt zal worden tussen een basisvak wiskunde met daarin veel rekenen en statistiek en een uitgebreider vak. Er is goed gekeken naar de aansluiting met de havo, maar voordat dit kan worden ingevoerd moet gekeken worden naar de effecten hiervan, dit zal doormiddel van pilots gedaan worden.
Een andere wijziging in de vmbo-programma’s is dat in de toekomst wiskunde voor kader-leerlingen echt anders zal zijn dan voor vmbo-gt leerlingen.
De NVvW organiseert op  voor onze leden een raadpleging over deze nieuwe examenprogramma’s.

Geef je hieronder op voor deze raadpleging en geef aan of je voorkeur uitgaat naar een online bijeenkomst of een fysieke bijeenkomst in Utrecht. Op basis van de inschrijvingen bepalen we of de bijeenkomst alleen online zal zijn of ook fysiek.

Datum: donderdag 8 september
Tijd: 19:00 – 21:00 uur
Locatie: Online 

De aanmelding is gesloten.