Redactie

Webinar: Hoe krijg ik mijn leerlingen weer ‘aan’?

Dit webinar komt tot stand op basis van concrete vragen via de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Bij het online lesgeven is geadviseerd om je als docent te richten op basiskennis en algebraïsche vaardigheden. Als gevolg van de pandemie hebben leerlingen achterstanden op het gebied van probleemoplossen, doorzetten en andere meta-cognitieve vaardigheden.

Kort gezegd: de leerlingen zetten niet door, zijn na 30 seconden uitgedacht en roepen dan ‘ik kan het niet’.

In dit webinar verkennen we of hier iets tegen te doen is. Kun je leerlingen enthousiasmeren in doorzettingsvermogen, in probleem oplossen en dus eigenlijk in echt puzzelen op wiskundeopgaven?

Dus:

  • Leerlingen laten nadenken bij wiskunde
  • En ook rekening houdend met de (na)corona gevolgen

Als we dit nog iets zwaarder aanzetten vraagt dit wellicht om een soort paradigma shift. Het gaat immers om een verandering in de opvattingen van de leerlingen over wat er van hen wordt verwacht en waar zij zich voor inzetten. Maar misschien ook om een verandering in opvattingen van de leraren, die, zo lijkt het, in tijden van corona hebben ingezet op basiskennis en algebraïsche vaardigheden.

Datum: 23 juni
Tijd: 19:30-21:00
Via Teams

De link naar het webinar kun je hier vinden