3 mei 2022
- Redactie Euclides

Inhoud Euclides 97-6

In dit nummer: Waardering voor worstelen met opgaven, Bordjesmethode in de schijnwerpers, Bijzondere eigenschappen van parabolen, Verschillende gemiddelden en Leerlijn statistiek: een verkenning.

Waardering voor worstelen met opgaven

Welke rol spelen emoties bij het oplossen van wiskundeopgaven? In een college vakdidactiek lieten Nelleke den Braber en Gerrit Roorda hun studenten worstelen met een opgave, waar emoties zoals frustratie en ongeloof snel aan de oppervlakte komen.

Bordjesmethode in de schijnwerpers

Twee auteurs belichten de bordjesmethode. Irene van Stiphout in Wat bedoelen ze toch met … globaal kijken? En Martin Kindt in Bordjes en formules.

Bijzondere eigenschappen van parabolen

Oude, vertrouwde parabolen blijven soms verrassen en blijken uniek te zijn in hun eigenschappen. Paul Drijvers verkent twee bijzondere eigenschappen van kwadratische functies en hun grafieken.

Verschillende gemiddelden

Welke gemiddelden gebruiken we zoal? Wat hebben we aan die verschillende gemiddelden? Kunnen we ze in één plaatje zichtbaar maken? Is er een onderlinge samenhang of staan ze geheel los van elkaar? Jacques Jansen gaat in op de verschillende gemiddelden.

Leerlijn statistiek: een verkenning

Hoe verloopt de overgang van wiskunde A naar statistiek in het wo? Een groep docenten uit het vo en wo, hebben met een student van de Radboud Universiteit deden een eerste verkenning.

In dit nummer

Heen- en weerreis bij vakdidactiek wiskunde || Nelleke den Braber, Gerrit Roorda
Wat bedoelen ze toch met … globaal kijken? || Irene van Stiphout
Bordjes en formules || Martin Kindt
Verhalen uit het vmbo. Sebastiaan || Melanie Steentjes
Wis en waarachtig
De parabel van de parabool || Paul Drijvers
Kleintje didactiek. De samenhang tussen sinus en eenheidscirkel || Lonneke Boels
WiTje: meer ruimte voor het festival
Uitdagende problemen. Gemiddelden || Jacques Jansen
Uitwerkingen
Math between us. ‘these walls talk back’ || Jana Dean
Tweetalig wiskundeonderwijs: ta(a)lrijke potentialen voor begripsvorming || Alexander Schüler-Meyer
Netwerken, percolatie en spelen tegen het toeval || Nicos Starreveld
Een kans gemist. Van vwo naar wo, op zoek naar een leerlijn statistiek || Saskia van Boven, Jules Ellis, Leontien de Kwaadsteniet, Inez van de Wolfshaar
Wereldwiskunde fonds in Ombaka, Kenia || Monica Woldinga
Vastgeroest || Ab van der Roest
Puzzel || Esther Bod
Servicepagina