16 april 2022
- Christiaan Boudri

Thema-bijeenkomst Opsplitsing Keuzedeel Voorbereiding HBO Wiskunde voor de Techniek

De werkgroep mbo-hbo wiskunde (werkgroep van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren) organiseert een themabijeenkomst over een belangrijke wijziging in het keuzedeel Voorbereiding HBO Wiskunde voor de Techniek. Door het volgen van dit keuzedeel doen mbo-studenten de noodzakelijke wiskundige voorbereiding op een technische hbo-studie op. Het ontstaan van het keuzedeel komt kort aan de orde, inclusief de problemen bij de uitvoering ervan (beschikbare tijd, afstemming eindniveau, motivatie en geschiktheid studenten). Vervolgens wordt de opsplitsing van het keuzedeel in een breed deel en een specifiek deel besproken en het hiernavolgende traject.

De voorlichting wordt uitgevoerd door de initiatiefnemers van de opsplitsing van het keuzedeel: een werkgroep bestaande uit docenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Avans en de ROC’s uit de regio’s Arnhem en Den Bosch.

De workshop vindt online plaats op 11 mei, van 20:00 tot 21:00 uur.
U kunt zich aanmelden bij christiaan.boudri@han.nl. Een week voor 11 mei ontvangt u dan een link om deel te nemen via MS Teams.

De werkgroep mbo-hbo wiskunde (werkgroep van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren) initieert online thema-bijeenkomsten rondom praktijkwiskunde. Dat kan bijvoorbeeld gaan over probleemanalyse of gebruik van simulatiesoftware, maar ook de vraag welke wiskunde in het onderwijs van mbo en hbo thuishoort en hoe deze moet worden onderwezen. De bijeenkomsten zijn niet alleen gericht op docenten wiskunde op mbo en hbo, maar op iedereen die te maken heeft met de toepassing van wiskunde in de beroepspraktijk.

Heeft u belangstelling om zelf eens zo’n workshop te verzorgen, neemt u dan ook met christiaan.boudri@han.nl contact op.