18 november 2021
- Redactie

Werkgroep Vakkenstructuur Wiskunde

De huidige vakkenstructuur wiskunde op de havo en in het vwo levert een aantal nadelen op voor leerlingen, leraren, decanen, schoolleiders en medewerkers van vervolgopleidingen. Zo concludeerden eerder de commissie Onderwijs van Platform Wiskunde Nederland, de Commissie Toekomst Wiskundeonderwijs (cTWO) en de NvvW.

Naar aanleiding hiervan hebben de NvvW en SLO de knelpunten van de huidige vakkenstructuur geïnventariseerd. En nu heeft het ministerie van OCW een werkgroep ingesteld die advies moet uitbrengen over de vakkenstructuur. De werkgroep organiseert op woensdag 8 december een webinar voor geïnteresseerden. Wil je meer weten over de knelpunten, de opdracht van het ministerie aan de werkgroep of over het webinar, kijk dan op de website van de werkgroep Vakkenstructuur Wiskunde.