Werkgroep vmbo Ruud Jongeling

Ruud Jongeling

Na eerst docent te zijn geweest in het toenmalige VSO-LOM onderwijs werk ik als docent wiskunde in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het Da Vinci College in Roosendaal. Ik was betrokken bij nieuwe initiatieven zoals experimenten rondom het gebruik van de grafische rekenmachine in het vmbo, proefkaternen voor een experimentele lesmethode van NijghVerluys en het ontwikkelen van het lesmateriaal van RekenVoort. Verder maakte ik een aantal jaren deel uit van de vaststellingscommissie voor het vmbo van de CvTE. Naast docent wiskunde ben ik ook medewerker kwaliteitszorg van het Da Vinci College